35208 NL - wetsvoorstel
Tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 mei 2019 ingediend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Schouten i.

 

Het voorstel beoogt de totale hoeveelheid fosfaatrechten in de melkveehouderij nog in 2019 terug te brengen tot onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilogram fosfaat. Een tijdelijke verhoging van het afromingspercentage van 10 naar 20% bij de handel in fosfaatrechten moet hieraan bijdragen. Als 20% te weinig oplevert zal het percentage in het najaar van 2019 verhoogd worden. Als het aantal rechten onder het plafond is, kan de afroming in 2020 weer terug naar 10%.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(53 stuks)

2 24 mei 2019, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST352081
Koninklijke boodschap
 
2 24 mei 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST352082
Voorstel van wet
 
2 24 mei 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST352083
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.