Dank voor uw stem!

Met dank overgenomen van G.J.M. (Gert-Jan) SegersĀ i, gepubliceerd op donderdag 23 mei 2019, 22:39.

Ik ben blij met een mooie verkiezingsuitslag, die het vertrouwen in de ChristenUnie bevestigt met zoals het nu lijkt groei in aantal stemmen.

Dat vertrouwen moedigt ons extra aan om ook in Brussel ons onversneden christelijk-sociaal geluid te laten horen en op te komen voor de schepping, te strijden tegen mensenhandel en godsdienstvrijheid te beschermen. De relevantie van dat geluid is op alle niveaus zichtbaar. Dat maakt me dankbaar.