Spijkenisse slecht bereikbaar

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op dinsdag 21 mei 2019, 3:08.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten: “Spijkenisserbrug weer open na storing” en Problemen met Spijkenisserbrug en Haringvlietbrug voorbij”.

 • 1. 
  Heeft u kennisgenomen van de artikelen op de website van RTV Rijnmond over ‘Spijkenisserbrug weer open na storing’ en ‘Problemen met Spijkenisserbrug en Haringvlietbrug voorbij’ van 10 mei 2019 en 16 mei 2019? [1]
 • 2. 
  Hoeveel storingen zijn er de afgelopen twee jaar geweest aan de Spijkenisserbrug en kunt u daarin het onderscheid aangeven in oorzaak en duur van de storing?
 • 3. 
  In beantwoording van eerdere vragen (vragen: 2018Z03331 beantwoording: 1467) heeft u geantwoord dat u zou laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de uitvoering van de renovatie van de Spijkenisserbrug te versnellen. Wat zijn de uitkomsten hiervan?
 • 4. 
  Welke kansen ziet u om de renovatie te versnellen door bijvoorbeeld capaciteit uit te breiden bij storingsgevoelige assets? Ook in het licht van het rekenkamerrapport van 15 mei 2019, zie ook ‘Het wordt pas sexy als het fout gaat’, waarin onder andere aangegeven wordt dat het achterstallig onderhoud wordt onderschat.
 • 5. 
  Is het mogelijk om voor de periode in aanloop naar de renovatie van de Spijkenisserbrug de capaciteit bij Rijkswaterstaat uit te breiden, enerzijds om de impact van incidenten bij storingsgevoelige assets te verkleinen door extra flankerende maatregelen mogelijk te maken, anderzijds om direct te investeren in flankerende maatregelen?
 • 6. 
  Tot slot, bent u bereid om de openingstijden vast te zetten buiten de ochtend- en de avondspits om de overlast van brugopeningen te verkleinen en net zoals bij de Erasmusbrug en Van Brienenoordbrug bloktijden in te voeren? Deelt u aanvullend de mening dat door clustering van de scheepvaart op deze route ook een bijdrage wordt geleverd aan lagere emissies en een bijdrage kan worden geleverd aan de klimaatdoelstellingen?

[1] https://www.rijnmond.nl/nieuws/181542/Spijkenisserbrug-weer-open-na-storing

https://www.rijnmond.nl/nieuws/181770/Problemen-met-Spijkenisserbrug-en-Haringvlietbrug-voorbij

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/15/het-wordt-pas-sexy-als-het-fout-gaat-a3960454