Seawatch3 alweer bijna bij Libië

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op dinsdag 21 mei 2019, 3:08.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Becker (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht:”Seawatch3 alweer bijna bij Libië”

 • 1. 
  Bent u ermee bekend dat het schip Seawatch3 is uitgevaren en inmiddels voor de kust van Libië vaart?
 • 2. 
  Bent u nog steeds van mening dat het onverstandig is van deze ngo om uit te varen aangezien de veiligheidseisen nog steeds niet op orde zijn en zowel bemanning als mogelijk mensen die zij oppikken gevaar kunnen lopen als ze langere tijd op zee bivakkeren? Wie is aansprakelijk voor het geval er brand, schade of andere ellende uitbreekt op dit schip?
 • 3. 
  Waarom is de SW3 uitgevaren? Heeft de organisatie daarover met u gesproken of dit gemeld? Wat zegt dat over de verhoudingen als het kabinet wel coulance heeft met deze organisatie, maar als andersom de SW3 alle afspraken aan hun laars lapt?
 • 4. 
  Wat vindt u ervan dat de organisatie SW3 uw advies in de wind heeft geslagen?
 • 5. 
  Deelt u onze mening dat de komst van de SW3 mogelijk nieuwe migranten en mensensmokkelaars op het idee kan brengen de oversteek te wagen, terwijl we in het regeerakkoord hebben afgesproken dat mensensmokkel uit alle macht bestreden moet worden? Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden te verkennen om het aanzetten tot mensensmokkel strafbaar te maken, ook indien dit niet gepaard gaat met financieel eigen gewin?
 • 6. 
  Kunt u de Libische of andere kustwachten vragen in te grijpen en zo nodig het schip te blokkeren in haar missie, zodra zij in de search and rescue zone opereren waar eigenlijk deze kustwachten voor verantwoordelijk zijn?
 • 7. 
  Wat is de situatie als de SW3 onverhoopt nieuwe migranten aan boord neemt? Hoe zorgen we ervoor dat mensen teruggebracht worden naar Afrika?
 • 8. 
  Wilt u bevestigen dat Nederland geen illegale migranten zal accepteren die vanuit dergelijke schepen naar Europa komen en mogelijk per land herverdeeld worden?