In 't Veld vraagt om Europese actie tegen oneerlijke concurrentie Belgische ziekenhuizen

Met dank overgenomen van S.H. (Sophie) in 't Veld i, gepubliceerd op donderdag 16 mei 2019.

Vandaag heeft Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) de Europese Commissie een brief gestuurd met de vraag om actie te ondernemen tegen de oneerlijke concurrentiepositie van Belgische ziekenhuizen in de grensstreek met Zeeuws-Vlaanderen. Nederlanders die in België gezondheidszorg afnemen, krijgen dit vaak vergoed via hun Nederlandse ziektekostenverzekering. Andersom is dit niet het geval. Gevolg is dat Nederlanders wel naar België gaan voor medische behandelingen, maar Belgen niet naar Nederland. Nederlandse ziekenhuizen, zoals ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, ondervinden hier naar eigen zeggen grote schade van.

Sophie in 't Veld: "Grensoverschrijdende zorg kan van hele grote toegevoegde waarde zijn voor inwoners van grensregio's. Bepaalde behandelingen over de grens zijn soms van hogere kwaliteit, met korte wachttijden en afstand van huis. Er kan veel tijd en geld bespaard worden als mensen gemakkelijk de grens over kunnen om zorg af te nemen. Maar daar is echter wel een gelijk speelveld voor nodig, zodat beide kanten aan de grens kunnen profiteren. Tijdens mijn werkbezoek aan Zeeland hoorde ik dat dit met België niet het geval is, omdat Belgische mutualiteiten behandelingen in Nederland nauwelijks vergoeden. Ik heb de Europese Commissie gevraagd of deze praktijk strijdig is met Europese regelgeving en welke acties zij zal ondernemen om ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld komt in het Nederlands-Belgische grensgebied."

De Europese Commissie dient binnen vijftien werkdagen op brieven en vragen van Europarlementariërs te antwoorden.