35200 VIII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 24 augustus 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 mei 2019 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van Engelshoven i.

 

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 2018 opgenomen.

1.

Volledige titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

 

2.

Documenten

(25 stuks)

2 15 mei 2019, jaarverslag, nr. 1     KST35200VIII1
Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
 
2 15 mei 2019, brief, nr. 2     KST35200VIII2
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)
 
2 15 mei 2019, voorstel van wet, nr. 3     KST35200VIII3
Voorstel van wet
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.