Verslag van een algemeen overleg Tweede Kamer uitgebracht over Huis voor de Klokkenluiders - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 augustus 2019
kalender
donderdag 25 april 2019

Bij wetsvoorstel 33258 - Initiatiefvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders is een verslag van een algemeen overleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)