Eerste Kamerfractie Forum voor Democratie (FVD) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 5 december 2020
kalender

Eerste Kamerfractie Forum voor Democratie (FVD)

Forum voor Democratie is sinds 2019 vertegenwoordigd in de Senaat. Bij de verkiezing van 2019 behaalde de partij 12 zetels. Na het royement van Henk Otten i, het vertrek van Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries i, het vertrek van Paul Cliteur i en het vertrek van vijf leden die de Fractie-Van Pareren hebben gevormd i, bestaat de fractie nog uit vijf leden, waarvan een vacature.

Fractievoorzitter is Paul Frentrop i, Bob van Pareren i.

1.

Huidige leden

fotonaam Kamerlidaanvang functie
Johan Dessing
2019-06-11
Paul Frentrop
2019-06-11
Lennart van der Linden
2019-06-11
Loek van Wely
2019-06-11
 

Meer over