21501 20, nr. 1446 - Motie Ouwehand over standpunten uitdragen over het landbouwbeleid - Europese Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 27 juni 2019
kalender
Deze motie werd op 25 april 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Esther Ouwehand (PvdD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

spreekt uit dat het doel van het landbouwbeleid moet zijn de duurzame productie van gezond voedsel zonder nadelige gevolgen voor dieren, natuur, klimaat en volksgezondheid;

spreekt uit dat boeren een goede boterham moeten kunnen verdienen zonder structurele subsidie;

verzoekt de regering, deze standpunten uit te dragen in alle relevante Europese overleggeen waaronder in elk geval de informele top over de toekomst van de Europese Unie, en daar zelf ook naar te handelen.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 25 april 2019, motie, 21501-20, nr. 1446     KST21501201446
Motie Ouwehand over standpunten uitdragen over het landbouwbeleid
 

2.

Dossier