23645, nr. 703 - Motie Laçin over onderhands gunnen van concessies voor het hele land mogelijk maken - Openbaar vervoer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 19 juni 2019
kalender
Deze motie werd op 25 april 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Cem Laçin (SP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om de Wet personenvervoer 2000 zo aan te passen dat onderhands gunnen van concessies in het streekvervoer door het hele land mogelijk wordt gemaakt,

verzoekt de regering tevens, om met provincies in gesprek te gaan over het oprichten van provinciale vervoersbedrijven die het streekvervoer kunnen uitvoeren.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 25 april 2019, motie, nr. 703     KST23645703
Motie Laçin over onderhands gunnen van concessies voor het hele land mogelijk maken
 

2.

Dossier