21501 20, nr. 1442 - Motie Van Rooijen over het aanstellen van een commissaris voor vergrijzingsproblematiek - Europese Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 27 juni 2019
kalender
Deze motie werd op 25 april 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Martin van Rooijen (50PLUS) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, binnen alle daarvoor in aanmerking komende gremia te pleiten voor het aanstellen van een commissaris voor vergrijzingsproblematiek in de nieuwe Europese Commissie.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 25 april 2019, motie, 21501-20, nr. 1442     KST21501201442
Motie Van Rooijen over het aanstellen van een commissaris voor vergrijzingsproblematiek
 

2.

Dossier