21501 20, nr. 1444 - Motie Maeijer over zich uitspreken tegen het optuigen van een Europese superstaat - Europese Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 19 juni 2019
kalender
Deze motie werd op 25 april 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Vicky Maeijer (PVV) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

draagt de regering op, om zich op deze top met kracht uit te spreken tegen het optuigen van een Europese superstaat en nooit in te stemmen met voorstellen die leiden tot meer Europese Unie en minder soevereiniteit voor Nederland.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 25 april 2019, motie, 21501-20, nr. 1444     KST21501201444
Motie Maeijer over zich uitspreken tegen het optuigen van een Europese superstaat
 

2.

Dossier