21501 20, nr. 1443 - Motie Bisschop/Leijten over een ontwerp tot herziening van de Verdragen voorleggen - Europese Raad

Deze motie werd op 25 april 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) i en was mede ondertekend door Renske Leijten (SP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, de Raad zo gauw de gelegenheid zich voordoet een ontwerp tot herziening van de Verdragen voor te leggen strekkende tot het schrappen van de zinsnede «een steeds hechter verbond» uit het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 25 april 2019, motie, 21501-20, nr. 1443     KST21501201443
Motie Bisschop/Leijten over een ontwerp tot herziening van de Verdragen voorleggen
 

2.

Dossier