Motie Asscher/Jetten over beŽindigen van het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg - Europese Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 19 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

21 501-20

Europese Raad

Nr. 1436

MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN JETTEN

Voorgesteld 25 april 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het behouden van twee vergaderlocaties voor het Europees parlement inefficiŽnt is en deze kwestie al jarenlang sleept;

overwegende dat een meerderheid van het Europees parlement zich heeft uitgesproken voor ťťn zetel voor het Europees parlement;

verzoekt de regering, zich op de informele top uit te spreken voor het beŽindigen van het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Jetten

kst-21501-20-1436 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 21 501-20, nr. 1436


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.