Strenge eisen aan fabrikanten werken en voorkomen dure subsidies. Toch iets raars aan de hand.

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op woensdag 24 april 2019, 3:04.

In Europa werkt men aan het aanscherpen van de eisen voor vervoer. Zo is er bij een EU-top overeenkomst bereikt over strengere milieueisen voor vrachtwagens. De VVD vindt dat goed, want zo verminderen we de uitstoot van kwalijke stoffen en bereiken we CO2-winst. Van ons had het zelfs nog strenger gemogen, want deze eisen aan fabrikanten zijn kosteneffectief en zorgen ervoor dat je geen milieuzones nodig hebt. Voorkomen is beter dan genezen.

Voor auto’s en bestelauto’s is dit ook gelukt en is er een compromis over de eisen voor de fabrikanten in 2025 en 2030. Echter, hier is iets raars aan de hand. Deze CO2-winst telt niet mee in onze klimaatdoelen voor mobiliteit. Die opgave is enorm en als je dan goede dingen bereikt, maar ze niet meetellen, moet je elders weer meer doen. Dat is vreemd en daarover stelde ik samen met klimaatwoordvoerder Dilan Yesilgöz schriftelijke vragen aan de ministers van EZK, I&W en de staatssecretaris die de mobiliteitstafel binnen het nationale klimaatakkoord begeleid. De VVD wil dat deze vermindering van de uitstoot gewoon meegenomen kan worden in de berekeningen om te voorkomen dat we weer extra subsidies of lastenverzwaringen nodig hebben om elders het doel te halen. Met rekenkunsten moet je jezelf niet rijk rekenen, maar evenmin jezelf de dupe laten worden, anders wordt de opgave wel erg ingewikkeld.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Yesilgöz (beiden VVD) aan de beide bewindspersonen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

 • 1. 
  In verslag van de informele Transportraad 18 april jl in Boekarest viel te lezen dat CO2-normen van zware bedrijfsvoertuigen worden aangescherpt en dat de aangenomen EU-verorderning leidt tot een extra 0,9 Mton CO2-reductie bovenop de Nationale Energieverkenning 2017.Draagt dit volgens u bij aan de bijdrage van 7,3 Mton die staat voor de sector mobiliteit binnen het nationale klimaatakkoord?
 • 2. 
  In hetzelfde verslag staat echter ook dat de verhoogde ambities voor personen- (37,5%) en bestelwagens (31%) niet extra bijdragen aan het dichten van het beleidsgat in 2030, omdat deze verordening al wel in de NEV 2017 was meegenomen. Hoe beoordeelt u deze constatering? Kunt u aangeven hoe het kan dat er in de NEV 2017 al vanuit is gegaan deze in te calculeren terwijl u ook schrijft dat het uitzonderlijk is dat Europa tot aanscherping van bronbeleid is gekomen? Zo nee, waarom niet? Hoeveel draagt deze verhoogde ambitie in Mton bij volgens de NEV 2017 en is dat op dit moment nog actueel? Kunt u deze ambitie vertalen in Mton en dit meenemen in de komende NEV? Zo nee, waarom niet?
 • 3. 
  Aangezien de NEV 2017 slechts een verkenning is en het beleid later pas concreet wordt, bent u bereid de ambities voor personen- en bestelwagens mee te laten letten in de totale opgave van 7,3 Mton? Zo ja, hoe verwerkt u dat? Zo nee, waarom niet?
 • 4. 
  Deelt u de mening van de VVD dat om de klimaatdoelstellingen voor mobiliteit te halen, het belangrijk is dat deze en verschillende andere interessante en kosteneffectieve oplossingen wel moeten mogen meetellen als deze ten goede komen aan vermindering van de CO2-uitstoot? Hoe en op welk moment kunnen wij die alternatieven het beste aandragen?