Verslag bijeenkomst NAVO Ministers van Buitenlandse Zaken van 3-4 april 2019 (bijlage bij 28676,nr.318) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 28 september 2020
kalender

Verslag bijeenkomst NAVO Ministers van Buitenlandse Zaken van 3-4 april 2019 (bijlage bij 28676,nr.318)

1.

Tekst

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.