Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken ter aanbieding van het onderzoeksrapport «’Weinig empathisch, wel effectief’: Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie» - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

21 501-02

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1998

BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019

Hierbij bied ik u namens de vaste commissie voor Europese Zaken het onderzoeksrapport «»Weinig empathisch, wel effectief»: Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie» aan.1 Het onderzoek is uitgevoerd door Instituut Clingendael in opdracht van de vaste commissie voor Europese Zaken.

Tevens bied ik u een brief aan van de voorbereidingsgroep die de commissie voor dit onderzoek heeft ingesteld, bestaande uit de leden Anne Mulder (VVD) en Leijten (SP).2

De voorzitter van de commissie,

Veldman

De griffier van de commissie,

Van Haaster

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-21501-02-1998 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 21 501-02, nr. 1998


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.