35189 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 12 april 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Belhaj (D66) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

3.

Documenten

(28 stuks)

2 11 april 2019, geleidende brief, nr. 1     KST351891
Geleidende brief
 
2 11 april 2019, initiatiefnota, nr. 2     KST351892
Initiatiefnota
 
2 13 mei 2019, brief, nr. 3     KST351893
Brief regering; Uitstel reactie op initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.