Provincies: Investeer in veilige en vlotte wegen!

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op donderdag 28 maart 2019, 3:50.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: ‘Meer geld naar veilige weg’.

 • 1. 
  Kent u het artikel “Meer geld naar veilige weg”? uit de Telegraaf van 19 maart jl.?[1]
 • 2. 
  Deelt u de mening van VVN dat verkeersveiligheid meer investeringen in infrastructuur rechtvaardigt?
 • 3. 
  Wat kan de minister doen om gemeenten en provincies te bewegen meer geld beschikbaar te stellen voor de aanleg en het onderhoud van weginfrastructuur?
 • 4. 
  Kunt u inzichtelijk maken hoeveel de provincies jaarlijks ongeveer besteden aan de aanleg en het onderhoud van fysieke weginfra? In welke mate worden de opbrengsten uit de provinciale opcenten ook daadwerkelijk uitgegeven aan weginfra?
 • 5. 
  Deelt u onze mening dat op het gebied van infra Nederland echt nog een inhaalslag te maken heeft om de toegenomen mobiliteit te ondersteunen? Wat is de waarde en/of hoe groot is het belang van mobiliteit voor de BV Nederland?

[1] Telegraaf, 19 maart 2019