Amsterdam discrimineert oldtimers

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op maandag 25 maart 2019, 3:36.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Ziengs (beiden VVD) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het Amsterdamse parkeervergunningenbeleid.

 • 1. 
  Bent u beide op de hoogte van het huidige parkeervergunningenbeleid van de gemeente Amsterdam?[1]
 • 2. 
  Waarom hanteert de gemeente Amsterdam een discriminerend parkeerbeleid sinds juli 2017? Zou een classificatie op basis van euroklassen, conform het RDW-register niet eerlijker zijn dan het hanteren van leeftijdseisen voor voertuigen? Zo ja, wat is daarvoor nodig?
 • 3. 
  Waarom komen oldtimers die op benzine rijden niet meer in aanmerking voor een parkeervergunning in Amsterdam? Kunt u aangeven hoeveel kilometer oldtimers gemiddeld op jaarbasis rijden? Is het dan niet een zwaar middel om iemand zijn/haar hobby moeilijker te maken?
 • 4. 
  Is het niet zonde dat iemand die in Amsterdam woont en een mooie klassieker uit de jaren ‘70/’80 heeft, die auto niet meer kan parkeren? Bent u op de hoogte dat dealers elders in het land hun Amsterdamse klandizie verliezen? Waarom wordt Amsterdamse autoliefhebbers de kans ontnomen om in de stad te wonen en een leuke auto met een vergunning te bezitten?
 • 5. 
  Deelt u de mening dat iedere auto die apk-gekeurd is en door het RDW toegelaten is, eigenlijk overal op het nationale wegennet zou moeten kunnen rijden en zeker moet kunnen parkeren? Hoeveel viezer is een oldtimer of oudere auto die geparkeerd staat, ten opzichte van eentje die van meer recente datum is?
 • 6. 
  In hoeverre geven wij autonomie aan gemeenten om dit allemaal zelf te regelen en hoe rechtvaardig is dit?
 • 7. 
  De gemeente schermt met een algemeen belang van schone lucht, kunt u aangeven welke Amsterdamse straten precies anno 2018 nog de Europese norm voor luchtkwaliteit in Amsterdam overschrijden?
 • 8. 
  Wat is nodig om de wegenverkeerswet te wijzigen om de mogelijkheid voor aanvullende eisen op gemeentelijk grondgebied te wijzigen? Welke concrete wetsartikelen verdienen dan aanpassing? Hoe snel kan dit geregeld worden met een Kamermeerderheid?

[1] https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning/schoner-parkeren/