Koppositie Schiphol als poort naar VS onder druk

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op donderdag 28 maart 2019, 3:36.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Becker (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht: ‘Koppositie Schiphol als poort naar VS onder druk’.

 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel uit de Telegraaf; “Koppositie Schiphol als poort naar VS onder druk?”[1]
 • 2. 
  Herkent u het beeld dat de VS Nederland tot duidelijkheid maant over de pre-clearance? Hoe schat u de tijdsdruk in op dit dossier?
 • 3. 
  Kunt u de huidige stand van zaken inzake pre-clearance toelichten? Wie moet op welk moment een beslissing hierover nemen en wat zijn de factoren die daarbij een rol spelen?
 • 4. 
  Welke investeringen zijn nodig voor pre-clearance en voor rekening van welke partij zouden deze komen?
 • 5. 
  Welke voordelen kan pre-clearance hebben voor Schiphol, voor KLM en voor de reizigers en de mensen die een overstap maken? Hoeveel tijdswinst wordt er gemiddeld per reiziger geboekt?
 • 6. 
  Welke economische voordelen kan pre-clearance hebben voor Nederland als geheel?
 • 7. 
  Deelt u de mening van de VVD dat het voor Schiphol en vooral de KLM van uitermate groot strategisch belang kan zijn om intercontinentale vluchten vanuit Amsterdam naar de VS uit te voeren waarbij pre-clearance zorgt voor een concurrentievoordeel, en versterking van de hub-functie van Schiphol in het belang van de Nederlandse economie, zoals dit kabinet wil? Zo ja, wat kunt u doen om concrete stappen op dit dossier te bevorderen?

[1] https://www.telegraaf.nl/financieel/3311741/koppositie-schiphol-als-poort-naar-vs-onder-druk