Europees Parlement stemt over begroting buitenlandse zaken

Met dank overgenomen van M.R. (Marietje) Schaake i, gepubliceerd op woensdag 27 maart 2019, 2:41.

Buitenlandse zaken begroting Zojuist stemde het Europees Parlement over de begroting buitenlandse zaken voor de periode 2021-2027. Daarmee is bijna 90 miljard euro gemoeid. D66 Europarlementariër Marietje Schaake was als voorzitter van de begrotingswerkgroep nauw betrokken bij het bepalen van de positie van het Parlement. Zij is blij met meer transparantie en efficiëntie, maar waarschuwt dat het gehele Europees buitenlandbeleid een instrument voor het ‘managen van migratie’ dreigt te worden. Marietje Schaake: 'In onze relaties met landen van Myanmar tot Zimbabwe en van Libanon tot Venezuela moeten economische en sociale ontwikkeling, de promotie van democratie en persvrijheid en het beschermen van mensenrechten bovenaan staan. Europa heeft zich gecommitteerd om normen en waarden leidend te laten zijn in onze doelstellingen op het gebied van buitenlandse zaken. Die belofte dreigt nu een papieren tijger te worden. Het budget voor de promotie van mensenrechten is minder dan 2% van het totaal en de Europese Commissie wil meer geld beschikbaar maken voor landen die goed meewerken op het gebied van migratie.' Transparantie De Europese Commissie deed in juni vorig jaar een voorstel om de begroting buitenlandse zaken overzichtelijker te maken. Die begroting bestaat vooralsnog uit een groot aantal onoverzichtelijke geldstromen met verschillende doeleinden die nauwelijks op elkaar worden afgestemd. Schaake riep in haar eigen rapport al op de begroting transparanter en efficiënter te maken. Het Parlement neemt een groot aantal van haar voorstellen vandaag over. Schaake: 'Transparantie is essentieel: we hebben het hier over een budget van 89.2 miljard euro. Het is niet meer dan normaal dat daaraan duidelijke doelstellingen en evaluaties zijn verbonden. Alleen zo weten we of onze uitgaven ook daadwerkelijk effectief zijn. Ook kunnen we op die manier organisaties en landen die met de regels sjoemelen, korten op de financiële steun die zij krijgen. De Commissie heeft een stap in de goede richting gezet, maar het budget kan en moet nog transparanter. Niet alleen richting het Europees Parlement, maar ook naar de Europese belastingbetaler. Bijvoorbeeld door één helder overzicht met alle uitgaven voor iedereen beschikbaar te maken.' Nu het Europees Parlement vandaag een standpunt heeft ingenomen kan, zodra de Europese lidstaten dat ook hebben gedaan, begonnen worden met de onderhandelingen met de Commissie.