VVD Bente Becker - Stel een grens aan de vrijheid, voor de vrijheid!

Met dank overgenomen van B. (Bente) Becker i, gepubliceerd op donderdag 14 maart 2019, 3:02.

Nederland is een prachtig land. Waar anders ter wereld hebben jonge kinderen zo'n goede uitgangspositie? Om te leren, hun talent te ontwikkelen, maar vooral ook te worden wie ze zijn? Onze ouders en grootouders hebben gestreden voor al die kansen en vrijheden. Voor gelijke behandeling van man en vrouw, voor liefhebben wie je wil, voor het recht op een eigen mening en die ook te kunnen uiten. En ondanks alle discussies die erover mogelijk zijn, is ook artikel 23 van de grondwet, de vrijheid om een school te mogen stichten binnen je eigen geloofsovertuiging, een van de verworven vrijheden.

Die vrijheden verdedigen we als politici dagelijks. En terecht. Maar als we de vrijheid echt willen verdedigen, moeten we stoppen met alle vrijheden absoluut te verklaren. Zo is de vrijheid van vereniging niet bedoeld voor de criminele activiteiten van een motorbende. De vrijheid van religie niet voor conservatieve oliestaten die Nederlandse moskeeën willen financieren. En de vrijheid van onderwijs is natuurlijk nooit bedacht voor salafisten die vijandig tegenover de Nederlandse samenleving staan en kinderen op school willen brainwashen met hun achterlijke denkbeelden.

Het streng islamitische Haga lyceum in Amsterdam doet dat wel en kreeg dan ook niet voor niets te maken met verscherpt toezicht. De NCTV en AIVD maken zich zelfs grote zorgen over vermeende banden met terreurorganisaties. Maar in plaats van als school openheid van zaken te geven is vijandigheid de strategie. De inspectie is de toegang geweigerd. De samenleving wordt buiten de deur gehouden. En ondertussen heeft het bestuur doodleuk aangekondigd in nog 7 andere steden soortgelijke scholen te willen openen.

Duidelijker kan het niet: het Haga lyceum voert een onacceptabele missie tegen de vrije Nederlandse samenleving. Dit alles ten koste van Nederlandse kinderen. Zij krijgen met een beroep op de vrijheid van onderwijs, juist geen enkele toegang tot onze vrije democratische samenleving. Hen wordt geleerd dat alles wat ons land zo mooi maakt, verwerpelijk is.

Dit moet per direct stoppen. De openbare orde en veiligheid is in het geding en dus zou de school, net als een criminele motorclub, per direct gesloten moeten worden. Ook het weigeren van toegang voor de Inspectie zou genoeg reden voor sluiting moeten zijn. En dan niet door de geldkraan dicht te draaien, maar actief het slot erop. De minister zegt dat dit niet mogelijk is en wijst op de vrijheid voor deze school vooralsnog te mogen bestaan.

Maar zijn uitleg is niet overtuigend. Als het ons als politici menens is om de vrije samenleving te verdedigen, moeten wij op momenten als deze keiharde grenzen durven stellen. Met noodmaatregelen, dwangbevelen, en alles wat je maar uit de kast kunt halen. De vrijheid van kinderen zou ten alle tijde voorop moeten staan. We moeten hen beschermen tegen salafisten met jihadistische sympathieën. En ook tegen hun ouders, die hen bewust inschreven op een school die zich tegen de Nederlandse samenleving keert. Wat heb je hier te zoeken als je kennelijk zo weinig hebt met ons, dat je je kind van ons weg wil houden?

Integratie, samenleven, gelijkwaardigheid; de politiek heeft er de mond vol van. Maar onze daden bepalen uiteindelijk of we echte verdedigers van vrijheid zijn. Sluit het Haga lyceum per direct. Zodat alle scholen die wel ter goeder trouw gebruik maken van de vrijheid van onderwijs, dat ook in de toekomst kunnen blijven doen. Maar bovenal zodat alle kinderen leren, dat je in Nederland vrij bent om te zijn wie je bent, te worden wat je wil. Stel een grens aan de vrijheid, voor de vrijheid!

Bente Becker (integratie) en Rudmer Heerema (onderwijs) (VVD)