Economische missie met ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Van Engelshoven (OCW) naar Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 29 mei 2020
kalender

Economische missie met ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Van Engelshoven (OCW) naar Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag
website: rvo.nl
datum 19 mei 2019 - 23 mei 2019
plaats Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg
organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) i

Wilt u zakendoen in Duitsland, bestaande contacten uitbreiden of een innovatiesamenwerking starten? Ga dan van 19 tot en met 23 mei mee naar Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg, met de economische missie op het gebied van scheeps- en jachtbouw en de creatieve industrie.

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, leidt het deel dat gericht is op de scheeps- en jachtbouw. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, leidt het deel dat in het teken staat van de creatieve industrie.

De missie loopt parallel aan het werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen aan de deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg van 20 tot en met 22 mei. Zij zullen aanwezig zijn bij enkele programmaonderdelen van de missie.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van:

Scheeps- en jachtbouw ,19 tot en met 23 mei

 • Innovatieve maritieme toeleveranciers van schepen en/of (super)jachten, bij voorkeur met innovatieve producten op het gebied van duurzaam varen;
 • Maritieme kennisinstellingen en start-ups en scale-ups die in deze sector actief zijn.

Creatieve industrie, 20 tot en met 22 mei

 • Interdisciplinaire co-creators in de audiovisuele sector met een achtergrond in:
  • media;
  • VR/AR/MR;
  • games;
  • geluid;
  • muziek;
  • of een ander werkterrein met betrekking tot hoge kwaliteit van storytelling in het digitale tijdperk.

Programma

Bekijk de conceptprogramma’s van de verschillende sectoren:

Conceptprogramma jachtbouw (pdf, Engelstalig)

Conceptprogramma scheepsbouw (pdf, Engelstalig)

Conceptprogramma creatieve industrie (pdf, Nederlandstalig)

Wat biedt de missie u?

De missie geeft u de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Duitse (zaken)partners. U krijgt ook een goed beeld van de mogelijkheden die deze deelstaten u te bieden hebben. In het bijzonder geeft de missie u als bedrijf of kennisinstelling, de kans om deze specifieke markten te verkennen.

De programma’s voor beide sectoren bevatten verschillende onderdelen, zoals:

 • sectorspecifieke seminar(s) en/of workshop(s);
 • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen;
 • netwerkevenementen;
 • netwerkdiner(s);
 • Holland Trade Dinner (alleen voor het Scheeps- en jachtbouwprogramma);
 • (individuele) matchmaking (alleen voor het Scheeps- en jachtbouwprogramma).

Kosten en deelname

Scheeps- en jachtbouw

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 1 deelnemer per organisatie).

Het jachtbouwprogramma zit vol, aanmelden is niet meer mogelijk. Voor het scheepsbouwprogramma kunt u zich nog aanmelden.

Reis-en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Met de hotels zijn prijsafspraken gemaakt waar u na inschrijving gebruik van kunt maken.

Creatieve industrie

Deelname kost € 450 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 450 per extra deelnemer. Let op: iedere deelnemer moet zich apart aanmelden.

Reis-en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd om een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden

De inschrijving voor deze missie is gesloten. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan deze missie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Marianne van Male, projectleider economische missies

E: marianne.vanmale@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlandse ambassade in Berlijn, NBSO Hamburg en VNO-NCW/MKB-Nederland.


1.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en de Dienst Regelingen.

Deze Rijksdienst is actief op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. De Rijksdienst kan ondernemers helpen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

2.

Meer over...