35161 - Wijziging van de Wet op de orgaandonatie ivm protocollen voor o.a. vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 13 december 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 12 maart 2019 ingediend door de Minister voor Medische Zorg, Bruins i.

 

Op basis van criteria en contra-indicaties kan een arts bij overlijden beoordelen of iemand na de dood daadwerkelijk donor kan zijn. De algemene criteria voor orgaandonatie zijn hersendood met een intacte circulatie of na het intreden van de dood door een onomkeerbare circulatiestilstand. In de huidige artikelen 14 en 15 van de Wod is geregeld op welke wijze de hersendood door een arts moet worden vastgesteld. In de Wod ontbreken specifieke regels voor het vaststellen van de dood op grond van circulatoire criteria. Door dit wetsvoorstel krijgt de bestaande praktijk een wettelijke basis en is voortaan in de Wod het vaststellen van zowel de hersendood als de dood op grond van circulatoire criteria geregeld. Dit voorstel zal geen wezenlijke wijziging van de praktijk tot gevolg hebben, omdat artsen al aansluiten bij de protocollen die door de Gezondheidsraad zijn opgesteld.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(19 stuks)

2 12 maart 2019, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST351611
Koninklijke boodschap
 
2 12 maart 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST351612
Voorstel van wet
 
2 12 maart 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST351613
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.