Geleidende brief - Initiatiefnota van de leden Asscher en Nijboer over het Eerlijk delen pakket - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 1 december 2020
kalender

Geleidende brief - Initiatiefnota van de leden Asscher en Nijboer over het Eerlijk delen pakket

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

35 156

Initiatiefnota van de leden Asscher en Nijboer over het Eerlijk delen pakket

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 maart 2019

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota over het Eerlijk delen pakket.

Asscher

Nijboer

kst-35156-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 156, nr. 1


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.