Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 7 maart 2019

1.

Kerngegevens

Officiële titel Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 7 maart 2019
Document­datum 04-03-2019
Publicatie­datum 05-03-2019
Kenmerk 2018A05639 9
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 5 maart 2019

Noot:    Herziene convocatie i.v.m. toegevoegde agendapunten*)

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

DEF

i.v.m. agendapunt

11, 32

 

EU

i.v.m. agendapunt

5, 13, 29

 

EZK

i.v.m. agendapunt

26

 

J&V

i.v.m. agendapunt

6, 11, 32

 

OCW

i.v.m. agendapunt

6, 7, 33

 

SZW

i.v.m. agendapunt

6, 33

 

VWS

i.v.m. agendapunt

6

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 7 maart 2019 11.30 - 12.30 uur openbaar

Procedurevergadering

Onderwerp:

 
   
 

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 

Activiteiten commissie

 • 2. 
  Agendapunt:

Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 7 maart 2019

Zaak:

Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 14 januari 2019

Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 7 maart 2019 - 2019Z00361

Voorstel:

Ter bespreking.

 

Algemene Zaken

Geen agendapunten

Binnenlandse Zaken

 
 • 3. 
  Agendapunt:

34683 Bekrachtiging voorstel van wet van de leden van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2019

Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet -34683-16

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 4. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie ROB-advies 'Voor de publieke zaak'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2019

Kabinetsreactie ROB-advies 'Voor de publieke zaak' - 35000-VII-88

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (in te plannen nadat het door de minister van BZK voorgenomen nader onderzoek/advies zal zijn ontvangen).

 • 5. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 januari 2019

Kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen - 32752-54

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Financiering politieke partijen dd. 4 april 2019.

Volgcommissie(s):

EU

 • 6. 
  Agendapunt:

Voortgang kabinetsaanpak van discriminatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2019

Voortgang kabinetsaanpak van discriminatie - 30950-161

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Reeds betrokken bij het algemeen overleg Discriminatie d.d. 14 februari 2019. SZW, J&V, OCW, VWS

 • 7. 
  Agendapunt:

Vernieuwd voorstel van de leden Asscher (PvdA) en Özütok (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over de datasamenleving en democratie (eerder ingediend door het lid Kuiken (PvdA)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.F. Asscher (PvdA) - 19 december 2018

Vernieuwd voorstel van de leden Asscher (PvdA) en Özütok (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over de datasamenleving en democratie (eerder ingediend door het lid Kuiken (PvdA) - 2018Z24225

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

OCW

 • 8. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 7 "Arbeidszaken overheid" van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 30985-29)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 februari 2019

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 7 "Arbeidszaken overheid" van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 30985-32

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 9. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 15 februari 2019 Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers - 35144

Voorstel:

Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemers zijn ontvangen.

 • 10. 
  Agendapunt:

Voortgang Huis voor klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2019

Voortgang Huis voor klokkenluiders - 33258-39

Voorstel:

Ter bespreking (zie ook rondvraagpunt van het lid Van Raak (SP) over het functioneren van het Huis voor klokkenluiders).

 • 11. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van Nispen over openheid over het uurtarief van advocaten voor ambtenaren (Kamerstuk 34950-VI-12)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2019

Reactie op de motie van het lid Van Nispen over openheid over het uurtarief van advocaten voor ambtenaren - 35000-VII-90

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

J&V, DEF

 • 12. 
  Agendapunt:

Onderzoeken inzake Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 februari 2019

Onderzoeken inzake Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) - 35000-B-8

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg.

 • 13. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Asscher en Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook (Kamerstuk 35078-21)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 februari 2019

Reactie op de motie van de leden Asscher en Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook -35078-26

Voorstel:

Reeds betrokken bij het algemeen overleg over desinformatie en digitale inmenging d.d. 20 februari 2019.

Volgcommissie(s):

EU

 • 14. 
  Agendapunt:

Voornemens Wet op de lijkbezorging

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 januari 2019

Voornemens Wet op de lijkbezorging - 30696-44

Voorstel:

Agenderen voor het notaoverleg op maandag 15 april van 14.00 uur tot 18.00 uur.

 • 15. 
  Agendapunt:

Procedure tot herziening van de Grondwet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 februari 2019

Procedure tot herziening van de Grondwet - 31570-35

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg.

 • 16. 
  Agendapunt:

Invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2019

Invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer - 31142-88

Voorstel:

Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Kiesrecht.

 • 17. 
  Agendapunt:

Monitor Open Standaarden 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 februari 2019

Monitor Open Standaarden 2018 - 26643-595

Voorstel:

Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Digitale overheid.

 • 18. 
  Agendapunt:

Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 februari 2019

Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO) - 33136-22

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 19. 
  Agendapunt:

Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 februari 2019

Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) - 35000-VII-92

Voorstel:

Te zijner tijd betrekken bij de behandeling van de Slotwet 2018.

 • 20. 
  Agendapunt:

Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van Staten Generaal (IIA) en Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 februari 2019

Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van Staten Generaal (IIA) en Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) - 35000-IIA-5

Voorstel:

Te zijner tijd betrekken bij de behandeling van de Slotwet 2018.

 • 21. 
  Agendapunt:

Tweede rapportage Renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 27 februari 2019

Tweede rapportage Renovatie Binnenhof - 34293-50

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof d.d. 7 maart 2019.

 • 22. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Uitvoering motie van de leden Nijboer en Ronnes over risico's voor een vergunningenstelsel voor verhuurders wegnemen (Kamerstuk 27926-303)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2019

Uitvoering motie van de leden Nijboer en Ronnes over risico's voor een vergunningenstelsel voor verhuurders wegnemen - 27926-308

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de woningmarkt d.d. 6 maart 2019.

 • 23. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 december 2018, over het bericht dat er nog nooit zoveel huurwoningen zijn verkocht

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2019

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 december 2018, over het bericht dat er nog nooit zoveel huurwoningen zijn verkocht - 32847-469

Voorstel:

Betrekken bij dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers, aangevraagd door het lid Beckerman (SP).

 • 24. 
  Agendapunt:

Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 februari 2019

Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren - 28325-187

Voorstel:

Reeds betrokken bij het algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren d.d. 20 februari 2019.

 • 25. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 september 2018

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties - 35022

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 februari 2019

Nota naar aanleiding van het verslag - 35022-5

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 februari 2019

Nota van wijziging - 35022-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 26. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan het PBL over doorrekening financieringsfonds verduurzaming huishoudens

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 februari 2019

Afschrift brief aan het PBL over doorrekening financieringsfonds verduurzaming huishoudens - 32813-287

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

EZK

 • 27. 
  Agendapunt:

Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2019

Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet - 32847-470

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg.

 • 28. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2019

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) - 32127-233

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 maart 2019.

Noot:

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. De voorhangprocedure eindigt op 22 maart 2019.

 • 29. 
  Agendapunt:

Overig

Brief van het lid Koopmans (VVD) met betrekking tot afronding van het rapporteurschap Europese Kiesakte

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.G. Koopmans (VVD) -12 februari 2019

Brief van het lid Koopmans (VVD) met betrekking tot afronding van het rapporteurschap Europese Kiesakte - 2019Z02626

Voorstel:

Volgcommissie(s):

De rapporteur onder dankzegging van zijn taken ontheffen.

EU

 • 30. 
  Agendapunt:

Stafnotitie t.b.v. het rondetafelgesprek mislukte ICT-projecten bij de overheid

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 8 februari 2019

Stafnotitie t.b.v. het rondetafelgesprek mislukte ICT-projecten bij de overheid -2019Z02464

Voorstel:

Reeds betrokken bij het rondetafelgesprek inzake het voorkomen van mislukte ICT-projecten bij de overheid d.d. 13 februari 2019.

 • 31. 
  Agendapunt:

[EU-Signalering]- BIZA - Signalering AO Desinformatie/Digitale inmenging

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 15 februari 2019

[EU-Signalering]- BIZA - Signalering AO Desinformatie/Digitale inmenging -

2019Z03039

Voorstel:

Reeds betrokken bij het rondetafelgesprek d.d. 20 februari 2019 en het algemeen overleg d.d. 21 februari over desinformatie en digitale inmenging.

 • 32. 
  Agendapunt:

Evaluatierapport GRECO vijfde evaluatieronde

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2019

Evaluatierapport GRECO vijfde evaluatieronde - 35000-VII-91

Voorstel:

Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur.

Noot:

De opmerkingen/aanbevelingen die betrekking hebben op de Tweede Kamer kunnen aan de orde komen bij de behandeling van de Raming voor 2020.

Volgcommissie(s):

J&V, DEF

 • 33. 
  Agendapunt:

Stafnotitie Vrouwen in het Openbaar Bestuur

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 27 februari 2019

Stafnotitie Vrouwen in het Openbaar Bestuur - 2019Z03864

Voorstel:

Betrekken bij het rondetafelgesprek Vrouwen in het openbaar bestuur d.d. 7 maart 2019.

Volgcommissie(s):

OCW, SZW

 • 34. 
  Agendapunt*):

Toegevoegde agendapunten

Stafnotitie behandeling rapport Staatscommissie parlementair stelsel

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 5 maart 2019

Stafnotitie behandeling rapport Staatscommissie parlementair stelsel -2019Z04144

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 35. 
  Agendapunt*):

Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurvergadering van 14 februari jl. onder agendapunt 25 doen de leden Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) het volgende voorstel voor de behandeling van de evaluatie woningwet en het huurakkoord: 1.Technische briefing, 2. AO specifiek over de beleidsbrief (huuraangelegenheden)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.A.G. Ronnes (CDA) - 5 maart 2019

Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurvergadering van 14 februari jl. onder agendapunt 25 doen de leden Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) het volgende voorstel voor de behandeling van de evaluatie woningwet en het huurakkoord: 1.Technische briefing, 2. AO specifiek over de beleidsbrief (huuraangelegenheden) - 2019Z04148

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 36. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Verzoek van het lid Van Raak (SP) om in gesprek te gaan met respectievelijk de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders en met de minister van Binnenlandse Zaken over het functioneren van het Huis voor klokkenluiders.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 21 februari 2019

Verzoek van het lid Van Raak (SP) om in gesprek te gaan met respectievelijk de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders en met de minister van Binnenlandse Zaken over het functioneren van het Huis voor klokkenluiders. -2019Z03522

Voorstel:

Ter bespreking (zie ook de brief van de minister van BZK d.d. 15 februari

2019 inzake Voortgang Huis voor klokkenluiders).

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2018A05639

9

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.