D66 blij met oproep opschorting onderhandelingen EU lidmaatschap Turkije

Met dank overgenomen van M.R. (Marietje) Schaake i, gepubliceerd op woensdag 20 februari 2019, 2:45.

Buitenlandse zaken Turkije De Commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement stemde zojuist voor het opschorten van de toetredingsonderhandelingen met Turkije. De oproep is onderdeel van het jaarlijkse parlementaire rapport over Turkije, dat door D66 Europarlementariër Marietje Schaake namens de liberalen werd onderhandeld. Schaake is blij met het resultaat. 'In tegenstelling tot de regeringen van lidstaten en de Europese Commissie deinst het Europees Parlement er niet voor terug een duidelijke positie in te namen over de toetredingsonderhandelingen met Turkije. Mensenrechtenschendingen, arrestaties van journalisten en de verdere uitholling van de democratie en rechtstaat zijn in Turkije inmiddels aan de orde van de dag. Dat, in combinatie met een gewijzigde grondwet, maakt de toetreding van Turkije tot de Europese Unie op dit moment onmogelijk. Met de stemming vandaag stuurt het Parlement een glashelder signaal dat de autoritaire greep van Erdogan op Turkije gevolgen moet hebben.' Nieuwe samenwerking Schaake benadrukt dat het opschorten van de onderhandelingen niet betekent dat Europa alle banden met Turkije zou moeten verbreken. 'Op het gebied van veiligheid, handel, asiel- en migratie, moeten we goede afspraken maken, maar wel altijd verankerd in voorwaarden op het gebied van mensenrechten en democratie. Ook kan geld dat eerder werd gebruikt voor het toetredingsproces nu maatschappelijke organisaties, NGO's en uitwisselingsprogramma's zoals Erasmus+ ten goede komen.' Het voltallige Parlement stemt in de volgende plenaire sessie in Straatsburg over het rapport.