D66 wil meer Europese ambitie op LHBTI-rechten

Met dank overgenomen van S.H. (Sophie) in 't Veld i, gepubliceerd op donderdag 14 februari 2019.

Vandaag steunde het Europees Parlement een oproep van D66 om in heel Europa LHBTI-rechten te waarborgen. Het riep de Europese Commissie op om veel pro-actiever de EU-landen aan te spreken die een loopje nemen met LHBTI-rechten.

De aangenomen tekst steunt het recht om je samen als koppel te kunnen vestigen overal in Europa, ook koppels van hetzelfde geslacht. De Europese rechter had dit eerder al geoordeeld, maar sommige EU-landen weigeren die uitspraak te respecteren.

Er is ook specifiek aandacht voor de rechten van intersekse personen. De aangenomen tekst van vandaag erkent dat intersekse personen in veel landen te maken krijgen met onnodige en ongewenste medische ingrepen. Ze zijn nog veel te vaak slachtoffer van discriminatie en onbegrip. Het Europees Parlement roept de EU-landen nu op om niet direct een medische of pathologische benadering te kiezen, maar om veel meer begeleiding beschikbaar te stellen, en om overal flexibele procedures van geboorteaangifte mogelijk te maken.

Europees parlementslid Sophie in ’t Veld reageert: "Helaas staan in steeds meer Europese landen de rechten van LHBTI'ers onder grote druk. En helaas zit de Europese Commissie - ondanks de retoriek - er helemaal niet bovenop. Wij moeten ze vanuit het Europees Parlement steeds weer bij de les houden. In het bijzonder voor intersekse personen is de steun van vandaag belangrijk: zij worden vaak vergeten en er is vaak te weinig begrip voor hun situatie."

De tekst van de gestemde resoluties vindt u hier:

Resolutie over de lijst van acties ter bevordering van de gelijkheid van LGBTI-personen

Resolutie over de rechten van interseksuele personen

Gisteren nog hekelde Sophie in 't Veld de aanwezigheid van Parlementsvoorzitter Tajani als spreker bij het World Congress of Families: https://twitter.com/ALDEgroup/status/1095682768669954050