Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om voorafgaand aan het algemeen overleg Medisch specialistische zorg/ziekenhuis zorg d.d. 13 februari 2019 de minister voor Medische Zorg een spoedanalyse te laten verrichten door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, naar de ontvangen cijfers over rijtijden van ambulancespoedritten in Urk en Lelystad, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 augustus 2019
kalender
Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 februari 2019 11:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer†i Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)†i

Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Hierbij doe ik u het verzoek van het lid Van Gerven (SP) toekomen, om de minister voor Medische Zorg te verzoeken een spoedanalyse te laten verrichten door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, naar de ontvangen cijfers over rijtijden van ambulancespoedritten in Urk en Lelystad (zie bijlage).

Het verzoek is om de analyse voorafgaand aan het AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg op 13 februari 2019 te ontvangen.

U wordt verzocht per omgaande, doch uiterlijk morgen 12 februari om 11.00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. (graag Allen beantwoorden op dit e-mailbericht).

Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek is gehonoreerd.*

*Toelichting

De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:

  • 4. 
    Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen. als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.

Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Met vriendelijke groet,

Julie-Jet Bakker

Bijlagen


1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze Tweede Kamercommissie†i houdt zich bezig met onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor.

3.

Meer over...