Voorstel rondetafelgesprek over lange doorlooptijden bij het CBR, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 augustus 2019
kalender
Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 februari 2019 12:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer i Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) i

Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,

De leden Von Martels (CDA), Laçin (SP) en Schonis (D66) stellen voor om nog voor het krokusreces een rondetafelgesprek te voeren over de lange doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Zie het uitgewerkte programmavoorstel onderaan deze mail.

Graag verneem ik uiterlijk dinsdag 12 februari om 12.00 uur via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht of u:

 • 1. 
  Steun verleent aan dit voorstel;*
 • 2. 
  Zich aanmeldt voor deelname aan dit rondetafelgesprek op donderdag 21 februari van 10.00 - 13.00 uur .**

Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.

Met vriendelijke groeten,

Miguel Israel

Griffier vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Programmavoorstel rondetafelgesprek Doorlooptijden CBR

Datum en tijdstip: Donderdag 21 februari van 10.00 - 13.00 uur

Doel: Inzicht verschaffen in de aard, ernst en consequenties van de problematiek van lange doorlooptijden bij het CBR en de te treffen maatregelen om die doorlooptijden op korte termijn te verkorten.

Programma:

 • Een blok van een uur met vier ervaringsdeskundigen (burgers die de lange doorlooptijden ondervinden).
 • Een blok van een half uur met drie keuringsartsen.
 • Een blok van een uur met de algemeen directeur en directeur Bedrijfsvoering van het CBR.

Disclaimer: De griffie zal de uitnodigingen voor dit rondetafelgesprek snel na afloop van deze e-mailprocedure versturen. Gezien de korte voorbereidingstijd voor dit rondetafelgesprek moet rekening worden gehouden met verhinderingen van genodigden.

*Toelichting e-mailprocedure

De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:

 • 4. 
  Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.

Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

**Toelichting vier-ledenregel

Dit rondetafelgesprek zal definitief doorgang vinden indien de commissie daarmee instemt en zich daarvoor vervolgens ten minste 4 leden aanmelden die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend: indien een lid zich afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

 • Voorstel rondetafelgesprek over lange doorlooptijden bij het CBR

  Te behandelen:

  2019Z02467 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 8 februari 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede KamerlidVoorstel rondetafelgesprek over lange doorlooptijden bij het CBR

  Besluit: De commissie heeft ingestemd met het voorstel.

  2019D05393 Voorstel rondetafelgesprek over lange doorlooptijden bij het CBR

Bijlagen


1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...