35078, nr. 17 - Motie Asscher/Jetten over een overkoepelende EU-strategie voor de duurzame ontwikkelingsdoelen - Staat van de Europese Unie 2019

Deze motie werd op 7 februari 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Lodewijk Asscher (PvdA) i en was mede ondertekend door Rob Jetten (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, zich uit te spreken voor een overkoepelende EU-strategie met betrekking tot de duurzame ontwikkelingsdoelen die de transitie naar een duurzaam Europa kan aanjagen en versnellen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 7 februari 2019, motie, nr. 17     KST3507817
Motie Asscher/Jetten over een overkoepelende EU-strategie voor de duurzame ontwikkelingsdoelen
 

2.

Dossier