34352, nr. 147 - Motie Raemakers c.s. over studietoeslag voor studenten met een beperking - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Deze motie werd op 7 februari 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) i en was mede ondertekend door Corrie van Brenk (50PLUS) i, René Peters (CDA) i en Wim-Jan Renkema (GL) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, bij het uitwerken van een verbetering voor de huidige regeling van de individuele studietoeslag in de Participatiewet, ernaar te streven om studenten met een beperking die tijdens hun studie vanwege hun beperking niet kunnen bijverdienen, in aanmerking te laten komen voor een studietoeslag die vergelijkbare hoogte en criteria kent als de huidige studieregeling in de Wajong 2010;

verzoekt de regering, ook de optie om de toeslag door DUO uit te laten keren in het onderzoek bij de verdere uitwerking mee te nemen en daarbij de bijkomende voor- en nadelen in kaart te brengen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 7 februari 2019, motie, nr. 147     KST34352147
Motie Raemakers c.s. over studietoeslag voor studenten met een beperking
 

2.

Dossier