Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU) donderdag 31 januari 2019

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU) donderdag 31 januari 2019
Document­datum 01-02-2019
Publicatie­datum 01-02-2019
Kenmerk J.T.A. van Haaster 2018A04725 7
Commissie(s) Europese Zaken (EU)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 1 februari 2019

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Europese Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

17

 
 

BuZa

i.v.m. agendapunt

5, 6, 7, 9,

10, 12, 13, 15, 16

 

EU

i.v.m. agendapunt

3

 
 

EZK

i.v.m. agendapunt

7, 16, 17

 
 

FIN

i.v.m. agendapunt

7, 16, 17

 
 

I&W

i.v.m. agendapunt

7, 16

 
 

J&V

i.v.m. agendapunt

7, 15, 16,

17

 

LNV

i.v.m. agendapunt

16

 
 

OCW

i.v.m. agendapunt

16

 
 

SZW

i.v.m. agendapunt

7, 16, 17

 
 

VWS

i.v.m. agendapunt

7, 16, 17

 

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31

januari 2019

Mededelingen

 • 1. 
  Agendapunt: Noot:
 • 2. 
  Agendapunt: Noot:

Afscheid van EU-specialist Milos Labovic

Onder dankzegging wordt afscheid genomen van EU-specialist Milos Labovic.

Terugkoppeling voorzitters-COSAC

De voorzitter heeft mondeling terugkoppeling gegeven van zijn bezoek aan de Voorzitters COSAC.

 
 

Actuele EU-procedures in de commissies

 • 3. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verschillende Brexit-scenario's voor het terrein van Justitie en Veiligheid en hoe daar op wordt geanticipeerd

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 januari 2019

Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verschillende Brexit-scenario's voor het terrein van Justitie en Veiligheid en hoe daar op wordt geanticipeerd - 23987-302

Besluit:

De minister van Justitie en Veiligheid verzoeken om de Kamer bij brief te informeren over de verdere ontwikkelingen in het Brexit-dossier op het terrein van J&V alsmede over de wijze en frequentie van de informatievoorziening in dezen.

Volgcommissie(s):

EU

 • 4. 
  Agendapunt:

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

 
 

Uitnodigingen

Geen agendapunten

Brieven van bewindslieden

 • 5. 
  Agendapunt:

Overzicht van de laatste stand van zaken van de ontwikkelingen over de Brexit, inclusief de stand van zaken van de nationale voorbereidingen voor de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie (contingency planning en preparedness)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 januari 2019 Overzicht van de laatste stand van zaken van de ontwikkelingen over de Brexit, inclusief de stand van zaken van de nationale voorbereidingen voor de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie (contingency planning en preparedness)- 23987-304

Besluit:

De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om uiterlijk 15 februari 2019 een overzicht van de Brexit-plannen per ministerie aan de Kamer toe te sturen (waar mogelijk openbaar, waar nodig vertrouwelijk).

Volgcommissie(s):

BuZa

 • 6. 
  Agendapunt:

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 januari 2019 Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-303

Besluit:

Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019 op 14 februari.

Volgcommissie(s):

BuZa

 • 7. 
  Agendapunt:

Fiche: Mededeling over de uitvoering van het EU Contingency Action Plan Brexit

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 januari 2019 Fiche: Mededeling over de uitvoering van het EU Contingency Action Plan Brexit - 22112-2753

Besluit:

Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019 op 14 februari 13:00 - 15:00

Besluit:

Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019 op 14 maart 13:00 - 15:00

Volgcommissie(s):

EZK, FIN, SZW, J&V, I&W, VWS, BuZa

 • 8. 
  Agendapunt:

Verzamelwet Brexit

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 7 januari

2019

Besluit:

Nota van wijziging - 35084-10

Ter informatie.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 januari 2019

Besluit:

Tweede nota van wijziging - 35084-16

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 9. 
  Agendapunt:

Verslag Raad Algemene Zaken van 8 januari 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 januari 2019 Verslag Raad Algemene Zaken van 8 januari 2019 - 21501-02-1950

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019 op 14 februari.

Volgcommissie(s):

BuZa

 • 10. 
  Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 4de kwartaal 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 januari 2019 Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 4de kwartaal 2018 - 21109237

Besluit:

Brief doorgeleiden naar de vakcommissies op het beleidsterrein waarvan termijnoverschrijdingen plaatsvinden of dreigen plaats te vinden (FIN, I&W, J&V en VWS).

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg EU-informatievoorziening / transparantie op 13 februari 2019.

Volgcommissie(s):

BuZa

 • 11. 
  Agendapunt:

Transparantiebeleid in de Raad en kabinetsappreciatie van de voorstellen over transparantie van EU wetgevingsprocedures

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 januari 2019 Transparantiebeleid in de Raad en kabinetsappreciatie van de voorstellen over transparantie van EU wetgevingsprocedures - 22112-2762

Besluit:

Agenderen voor algemeen overleg EU-informatievoorziening / transparantie op 13 februari 2019.

 • 12. 
  Agendapunt:

Protocol bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese

Unie ; Brussel, 21 juni 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 januari 2019 Protocol bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie ; Brussel, 21 juni

2017 - 30952-328

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

BuZa

 • 13. 
  Agendapunt:

Staat van de Europese Unie 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 januari 2019 Staat van de Europese Unie 2019 - 35078-1

Besluit:

Behandelen bij het plenaire debat over de Staat van de Europese Unie 2019 op

7 februari 2019.

Noot:

De spreektijden in eerste termijn zijn bij de afkondiging van het plenaire debat tijdens de regeling van werkzaamheden op 7 november 2018 als volgt vastgesteld:

Volgcommissie(s):

6 minuten voor VVD, PVV, CDA en D66

5 minuten voor GroenLinks, SP en PvdA

4 minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS , SGP, DENK en Forum voor Democratie

4 minuten voor de Nederlandse fracties van het Europees Parlement.

BuZa

Overig

 
 • 14. 
  Agendapunt:

Verslag van de 60e COSAC, gehouden te Wenen, Oostenrijk van zondag 18 november 2018 tot en met dinsdag 20 november 2018

Zaak:

Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, F. van Oosten (VVD) - 22 januari 2019

Verslag van de 60e COSAC, gehouden te Wenen, Oostenrijk van zondag 18 november 2018 tot en met dinsdag 20 november 2018 - 22660-71

Besluit:

Ter informatie.

 • 15. 
  Agendapunt:

EU-voorstel: Verslag van de commissie over de toepassing in 2017 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

COM (2018) 663

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 januari 2019

EU-voorstel: Verslag van de commissie over de toepassing in 2017 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie COM (2018) 663 - 2019Z00954

Besluit:

Agenderen voor algemeen overleg EU-informatievoorziening / transparantie dd 13 februari 2019.

Volgcommissie(s):

J&V, BuZa

 • 16. 
  Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling inzake voorbereidingen voor terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit Europese Unie 30 maart 2019: uitvoering van het noodplan COM (2018) 890

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 januari 2019

EU-voorstel: Mededeling inzake voorbereidingen voor terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit Europese Unie 30 maart 2019: uitvoering van het noodplan COM (2018) 890 - 2019Z00720

Besluit:

Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019 13:00 - 15:00

Besluit:

Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019 op 14 maart 13:00 - 15:00

Volgcommissie(s):

BuZa, EZK, FIN, I&W, J&V, LNV, OCW, SZW, VWS

 • 17. 
  Agendapunt:

Lijst met prioriteiten in het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie i

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 januari 2019

Lijst van prioritaire EU-voorstellen 2019 - 2019Z00970

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de vaststelling van de jaarplanning versterking kennispositie 2019.

Noot:

Op 22 januari 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met deze lijst van Nederlandse prioriteiten in het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie.

Besluit:

Behandelen bij het plenaire debat over de Staat van de Europese Unie 2019 op

7 februari 2019.

Volgcommissie(s):

BiZa, EZK, FIN, J&V, SZW, VWS

Zaak:    Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 24 januari 2019

Vooruitblik 2019 op het beleidsterrein Europese Zaken - 2019Z01179 Besluit:    De commissie besluit de voorzitter van de commissie Europese Zaken te

mandateren om een plenair debat (te plannen voor het meireces) aan te vragen voor de informele Europese top in Sibiu, Roemenië op 9 mei 2019.

 • 19. 
  Agendapunt:    Nog te ontvangen brieven

Noot:    Aan minister BuZa - Verzoek om kabinetsreactie op verslag Europese

Structuur- en investeringsfondsen 2014 -2020: Samenvattend verslag 2018 over jaarlijkse uitvoeringsverslagen van de programma's voor de periode 2014 -2017 [COM(2018)816] 17-01-2019

Besluit: Ter informatie.

 • 20. 
  Agendapunt:    Commissie-agenda

Noot:    05-02-2019 16:00 - 17:00 Gesprek met Eerste Vice-Voorzitter van de

Europese Commissie Timmermans (nieuw)

06-02-2018 09:30 - 10:00 extra procedurevergadering (nieuw) 07-02-1019 09:00 - 10:00 Europese Commissie inzake Brexit contingency planning (nieuw)

07-02-2019 13:30 plenair debat Staat van de Europese Unie

13- 02-2019 10:00 -13:00 AO EU-informatievoorziening/transparantie

14- 02-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019 14-02-2019 15:00 - 18:30 rondetafelgesprek Rule of Law 21-02-2019 09:30 - 11:30 AO subsidiariteit

21-02-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering 22/23-02-2019 werkbezoek rechtsstatelijkheid Polen

05-03-2019 17:00 - 19:00 Informele Raad Algemene Zaken dd 11 maart 2019

13- 03-2019 10:00 - 11:00 bijzondere procedure IDM over hervormingen in Albanië (nieuw)

14- 03-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

14-03-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019

14- 03-2019 16:00 - 19:00 AO Rule of Law 01/02-04-2019 IPC over toekomst van EU in Boekarest 02-04-2019 19:30 - 21:30 AO Raad Algemene Zaken dd 9 april 2019 04-04-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering

11- 04-2019 15:30 - 17:30 AO (Informele) Cohesieraad dd 12 april 2019

12- 04-2018 werkbezoek Brussel

25-04-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering (inclusief beslispunt terugblikdebat Sibiu-top)

15- 05-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019

16- 05-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering 06-06-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering

19- 06-2019 16:30 - 18:30 AO Cohesieraad dd 25 juni 2019

20- 06-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest 04-07-2019 11:30 -12:30 procedurevergadering 21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki

Krokusreces: vrijdag 22 februari 2019 t/m maandag 4 maart 2019 Meireces: vrijdag 26 april 2019 t/m maandag 13 mei 2019 Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019

Besluit: De commissie besluit op de procedurevergadering op 25 april aanstaande te besluiten of de commissie een terugkijkdebat op de informele Europese Raad op 9 mei in Sibiu wenselijk acht.

 
 • 21. 
  Agendapunt:

Uitkomst inventarisatie kennisagenda commissie Europese Zaken 2019 (besloten deel)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 25 januari 2019

Uitkomst inventarisatie jaarplanning/kennisagenda commissie Europese Zaken 2019 - 2019Z01327

Besluit:

De jaarplanning versterking kennispositie commissie Europese Zaken 2019 is vastgesteld (zie bijlage van de besluitenlijst).

Besluit:

Schriftelijk inventariseren welke leden willen deelnemen aan de voorbereidingsgroep inzake de nadere uitwerking van het te verrichten onderzoek naar de taken en functies van de Europese Commissie (kennisthema institutionele ontwikkelingen in de EU).

Besluit:

De rapporteurs verzoeken een nader voorstel te doen met betrekking tot de uitwerking van het kennisthema transparantie.

 • 22. 
  Agendapunt:

Uitnodiging Assembly of the Republic of Macedonia voor bezoek aan Macedonië (besloten deel)

Zaak:

Brief derden - Assembly of the Republic of Macedonia te Skopje - 14 december 2018

Uitnodiging Assembly of the Republic of Macedonia voor bezoek aan Macedonië - 2018Z23891

Besluit:

De commissie besluit een rapporteurschap Macedonië in te stellen met het oog op een werkbezoek aan Skopje, te plannen in het meireces 2019.

Besluit:

Besluit:

De commissie besluit het lid Anne Mulder (VVD) te benoemen tot rapporteur.

De commissie besluit nadere interesse voor het rapporteurschap Macedonië schriftelijk te inventariseren en hierop in de volgende procedurevergadering terug te komen.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 25 januari 2019

Overzicht werkbezoeken cie EUZA en FIN - 2019Z01320

Besluit:

Ter informatie.

 • 23. 
  Agendapunt: Noot:

Rapporteurschap rechtsstatelijkheid in de EU (besloten deel)

Besluit (1): De commissie besluit het werkbezoek naar Hongarije d.d. 17-18 februari 2019 te annuleren.

Besluit (2): De commissie besluit een extra procedurevergadering in de week van 5-7 februari 2019 te beleggen inzake het rapporteurschap.

BNC-fiches (ter informatie)

 • 24. 
  Agendapunt:

Geen agendapunten

Rondvraag

Rondvraagpunt van het lid Anne Mulder (VVD) inzake werkbezoek aan Londen d.d. 18 februari 2019

Noot:

Besluit: De commissie besluit in te stemmen met een werkbezoek van de corapporteurs inzake de Brexit, de leden Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA), aan Londen op maandag 18 februari 2019.

Noot: Vooraf wordt inbreng voor dit werkbezoek onder de commissieleden geïnventariseerd en achteraf zal een verslag van het werkbezoek worden rondgezonden.

Rondvraagpunt van het lid Maeijer (PVV) inzake een rappelbrief in relatie tot het debat over de Staat van de Unie

 • 25. 
  Agendapunt: Noot:
 • 26. 
  Agendapunt: Noot:

Besluit: De commissie besluit een rappelbrief te verzenden inzake de toezegging van het kabinet in het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 8 januari 2019, vastgesteld op 10 januari 2019, om tijdig voor het plenair debat over de Staat van de Unie terug te komen op de reiskosten van de Voorzitter van de Europese Commissie en de leden van de Europese Commissie.

Rondvraagpunt van het lid Omtzigt (CDA) inzake een tijdige reactie op aangenomen moties

Besluit: De commissie besluit een brief te verzenden aan het kabinet om hetgeen gevraagd is in de aangenomen moties bij de Verzamelwet Brexit dd 24 januari jl. tijdig te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie, gepland op 7 februari aanstaande.

Griffier:

Activiteitnummer:

J.T.A. van Haaster 2018A04725

7

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.