De VN moeten slachtoffers van loodvergiftging in Kosovo individuele compensatie bieden

Met dank overgenomen van K.P. (Kati) Piri i, gepubliceerd op donderdag 31 januari 2019, 2:55.

Na een initiatief van PvdA-Europarlementariër Kati Piri en Zweedse Europarlementariër Soraya Post, hebben 55 Europarlementariërs uit verschillende politieke fracties middels een brandbrief VN Secretaris-Generaal António Guterres opgedragen om slachtoffers van loodvergiftiging in voormalige VN-kampen in Kosovo individuele compensatie, gezondheidszorg en onderwijs te bieden.

De kwalijke rol van de VN in het schenden van mensenrechten is vastgelegd door de VN-Commissie ‘Human Rights Advisory Panel’, en andere mensenrechtenorganisaties zoals ‘Human Rights Watch’.

De getroffen Roma, Ashkali en Egyptische gemeenschappen in Noord-Kosovo kunnen op dit moment geen goede zorg bieden aan zieke familieleden, die langer dan tien jaar zijn blootgesteld aan te hoge loodconcentraties. Veel van de getroffenen, veelal kinderen, lijden onder ernstige gezondheidsproblemen en hebben geen toegang tot financiële middelen voor medicijnen of gezonde voeding.

Kati Piri (S&D, Netherlands): ‘’Ondanks dat de Verenigde Naties sinds 2000 op de hoogte waren van de gezondheidsrisico’s van het verblijf in de kampen, heeft het langer dan tien jaar geduurd voordat alle mensen naar een veilig onderkomen zijn verplaatst. Het fonds dat door de VN is opgericht is niet specifiek gericht aan de slachtoffers en biedt dan ook geen individuele compensatie voor de mensen die het verdienen. Bovendien staat de teller van het fonds nog steeds op 0, terwijl de situatie van de slachtoffers onverminderd ernstig blijft.

Soraya Post (S&D, Sweden): ‘’De Verenigde Naties moeten zich schamen voor hun houding ten opzichte van de getroffen Roma, Ashkali en Egyptische gemeenschappen. Zelfs nadat de gezondsheidsrisico’s bekend waren, heeft het veel te lang geduurd voordat alle mensen zijn ondergebracht in veiligere locatie. Het is daarom ook de verantwoordelijkheid van de VN om over te gaan tot individuele compensatie en eindelijk voor gerechtigheid te zorgen.’’

Lees de brief hier