35130 (R2119) - Initiatiefvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 19 september 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30†januari†2019 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Sjoerdsma (D66)†i, Asscher (PvdA)†i, Van Raan (PvdD)†i, Van Rooijen (50PLUS)†i en Azarkan (DENK)†i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een uitzondering te creŽren op enkele bepalingen uit de Rijkswet op het Nederlanderschap, teneinde te voorzien in een verruiming van de mogelijkheid van een meervoudige nationaliteit voor Nederlanders die ten tijde van de Brexit woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk en voor Britse onderdanen die ten tijde van de Brexit woonachtig zijn in het Koninkrijk der Nederlanden.

1.

Volledige titel

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creŽren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(19 stuks)

2 29†januari†2019, geleidende brief, nr. 1     KST351301
Geleidende brief - Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creŽren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)
 
2 29†januari†2019, voorstel van wet, nr. 2     KST351302
Voorstel van Rijkswet - Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creŽren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)
 
2 29†januari†2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST351303
Memorie van toelichting - Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creŽren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.