Van Raak (SP) onderneemt nieuwe poging voor bindend referendum

dinsdag 29 januari 2019, 13:27

DEN HAAG (PDC i) - SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak i heeft vandaag een voorstel tot wijziging van de Grondwet (eerste lezing) ingediend. Hij wil daarmee een bindend referendum invoeren om zo beter gehoor te geven aan de Nederlandse burger. Van Raaks plan ligt in het verlengde van de adviezen van de Staatscommissie Remkes i.

Het correctief bindend referendum i geeft kiezers de mogelijkheid zich uit te spreken over wetgeving nadat deze is aangenomen door het parlement. De stem van de kiezers moet dan worden opgevolgd. Aan de uitslagen van de raadgevende referenda i uit het verleden was het parlement niet gebonden.

Bronnen: Kamerstuk 35.129 en website SP