Motie Geurts/Lodders over het bedreigen van boeren en hun families - Dierenwelzijn - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 2 juli 2020
kalender

Motie Geurts/Lodders over het bedreigen van boeren en hun families - Dierenwelzijn

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

28 286

Dierenwelzijn

Nr. 1030

MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN LODDERS

Voorgesteld 24 januari 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er dierenactivisten zijn die boeren bedreigen, hun erf illegaal betreden en zich daarin gesteund voelen doordat sommige organisaties onjuiste beelden blijven neerzetten van legaal gehouden Nederlandse dieren;

spreekt uit dat het bedreigen van boeren en hun families en het illegaal betreden van hun erf nooit mag, en dat daar keihard tegen opgetreden moet worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Lodders

kst-28286-1030 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 28 286, nr. 1030


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.