Vliegveld Londen-Gatwick gesaboteerd met drones

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op dinsdag 22 januari 2019, 3:05.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Vliegveld Londen-Gatwick gesaboteerd met drones’.

 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel ‘Vliegveld Londen - Gatwick gesaboteerd met Drones’ van 20 december 2018 gepubliceerd op NOS.nl?[1]
 • 2. 
  2. Wat vindt u van de situatie die zich op het Vliegveld Londen - Gatwick op het moment van schrijven nog steeds afspeelt?
 • 3. 
  3. Is de Minister het met de VVD eens dat dit soort situaties enorme financiële gevolgen heeft?
 • 4. 
  4. Zijn er aanwijzingen dat dezelfde situatie zich in Nederland voor kan doen?
 • 5. 
  5. Zo ja, hoe is de Minister van plan hier tegen op te treden?
 • 6. 
  6. Zijn er preventiemaatregelen genomen om dit soort situaties in Nederland te voorkomen?

[1] https://nos.nl/artikel/2264337-vliegveld-londen-gatwick-gesaboteerd-met-drones.html