Fileleed A2 Weert - Eindhoven: snelle maatregelen laten op zich wachten

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op dinsdag 22 januari 2019, 3:05.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Nijkerken - de Haan (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: ‘Fileleed A2 Weert-Eindhoven: ‘snelle’ maatregelen laten op zich wachten’.

 • 1. 
  Bent u bekend met het bericht uit de Limburger: ‘Fileleed A2 Weert-Eindhoven: ‘snelle’ maatregelen laten op zich wachten’?
 • 2. 
  Herkent u de aanhoudende problematiek rond het A2 traject Weert-Eindhoven?
 • 3. 
  In Kamer motie 34 775A van de leden Sienot (D66) en Dijkstra (VVD) is gevraagd te onderzoeken of succesvolle maatregelen uit innovatieve projecten geïntegreerd kunnen worden in het programma Smartwayz, en dan in het bijzonder op het traject Weert - Eindhoven, kunt u aangeven of en welke maatregelen hiervan toegepast zijn? Zo ja, wat hebben deze dan opgeleverd? Zo nee, waarom niet?
 • 4. 
  Kunt u aangeven wanneer het onderzoek naar de maatregelen toeritdosering, verbeterde filesignalering en een verbeterde overgang tussen de verlichting afgerond is en wanneer de Kamer dit onderzoek kan verwachten?
 • 5. 
  Kunt u aangeven welke redenen eraan ten grondslag lagen om de bewegwijzering toch niet aan te passen omdat er weinig heil van wordt verwacht? Waren deze redenen ook al bekend toen voor deze methode werd gekozen? Zo ja, waarom is dit dan toch als maatregel genoemd?
 • 6. 
  Deelt u de opvatting dat het vergroten van een parkeerplaats bij een station en een app voor reisadvies niet direct bijdragen aan de doorstroom op dit traject?
 • 7. 
  Kunt u aangeven welke stappen gezet gaan worden om dit traject te ontlasten en op welke termijn deze stappen plaats gaan vinden?
 • 8. 
  Hoewel onderzoeken aantonen dat de files opgelost kunnen worden met extra asfalt is hier vooralsnog niet voor gekozen, waarom niet?
 • 9. 
  Is gezien de huidige situatie de plaatsing van de A2 in hoge en lage scenario’s van de NMCA nog actueel?