Snelle overstap naar brandstof E10

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op dinsdag 22 januari 2019, 3:05.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “De oplossing: én-en!”.

 • 1. 
  Bent u bekend met de Bovag krant van 12 december jl. en het daarin gepubliceerde verhaal: “De oplossing: én-en!”
 • 2. 
  Uw Ministerie heeft al een aantal jaren geleden het voornemen om de brandstof E10 ook in Nederland te introduceren bekend gemaakt. Met E10 kunnen direct en snel milieuvoordelen geboekt worden. Hoeveel CO2-winst en milieuvoordeel zou E10 als reguliere benzinevervanger voor euro95 kunnen opleveren? Kunt u de berekeningen met de Kamer delen?
 • 3. 
  Waarom duurt het allemaal zo lang? De E10-brandstof blijkt in vele andere Europese landen al veel eerder ingevoerd te zijn. Waarom is dat? Deelt u de mening van de VVD dat een spoedige introductie van E10 in Nederland, tezamen met de juiste voorlichting voor de automobilist voor een kans kan zorgen voor zowel de portemonnee van de automobilist, als voor de beoogde verduurzaming? Bent u daarom ook bereid om snel over te gaan tot introductie van E10? Welke planning is daarbij realistisch? Waar hangt het nog om en waarom wordt het niet sneller opgelost?
 • 4. 
  In hoeverre kan E10 nu concurreren met de reguliere euro95 als het gaat om prijs per liter aan de pomp? Wat is het prijsverschil en waar zit dat in? In hoeverre zijn de productiekosten hoger? Is er kans op een prijsdaling als volumes toenemen? Kunt u dit toelichten?
 • 5. 
  Zijn uw voorbeelden in het buitenland bekend waar dit het geval is, of waar bijvoorbeeld ook fiscale maatregelen ter stimulering van toepassing zijn? Zo ja, hoe en waar? Deelt u de mening van de schrijver van het artikel dat het verstandig kan zijn de meest CO2-of milieuvriendelijke van de twee iets goedkoper te hebben als zijnde de meest logische keuze, mits je auto het aankan?
 • 6. 
  Kunt u ook aangeven hoeveel auto’s of motoren in het huidige Nederlandse wagenpark niet goed geschikt zijn voor E10 en hoe mensen daar zelf eenvoudig achter kunnen komen? Wat doen we voor eigenaren met die voertuigen die beter euro95 kunnen blijven tanken? Wat zijn de nadelen van E10 voor oudere motoren en de eventuele gevolgen? Hoe gaat u de consument hierin voorlichten en wat kunnen en doen de brancheverenigingen dadelijk extra? Kunt u de belangrijkste informatiepagina’s op internet over E10 in uw antwoord met de Kamer en het publiek delen?

[1] De Bovag krant, 12 december 2018