35124 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de financiële toetsing van voorgedragen kwaliteitsstandaarden - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 september 2020
kalender

35124 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de financiële toetsing van voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 januari 2019 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De Jonge i.

 

Een kwaliteitsstandaard is een openbaar document waarin wordt beschreven wat goede zorgverlening inhoudt. Zorgaanbieders en zorgverleners, cliëntorganisaties en organisaties van zorgverzekeraars of uitvoerders van de Wet langdurige zorg stellen een kwaliteitsstandaard op. De manier waarop kwaliteitsstandaarden nu tot stand komen, kan leiden tot stijgende zorgkosten, zonder dat de minister dit tijdig kan voorkomen. Het wetsvoorstel introduceert een financiële toetsing door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de minister voor Medische Zorg. Zij moeten toestemming geven voor publicatie van een kwaliteitsstandaard met substantiële financiële gevolgen. Het doel van het wetsvoorstel is om de collectieve zorguitgaven onder controle te houden.

1.

Volledige titel

Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden zorg

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en acht amendementen ingediend.

3.

Documenten

(47 stuks)

2 22 januari 2019, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST351241
Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)
 
2 22 januari 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST351242
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)
 
2 22 januari 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST351243
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.