Wortel en stok voor Europese waarden

Met dank overgenomen van S.H. (Sophie) in 't Veld i, gepubliceerd op donderdag 17 januari 2019.

In het Europees Parlement is vandaag ingestemd met een tweetal belangrijke voorstellen, om de Europese waarden te bestendigen, die de grondslag vormen van de Europese Unie. De EU-lidstaten hebben zich gecommitteerd aan deze waarden, bij de oprichting van of toetreding tot de Europese Unie. 

Grondrechtentoets in de begroting

Een aantal lidstaten komt de genoemde commitment in steeds mindere mate na. Daarom is in de eerste plaats een mechanisme voorgesteld, dat EU-subsidies koppelt aan een grondrechtentoets. Ieder EU-land wordt hiermee ieder jaar onafhankelijk beoordeeld op naleving van de grondrechten, de democratie en rechtsstaat. Dit mechanisme zal van toepassing zijn op de meerjarenbegroting van de Europese Unie.

D66-Europarlementarier Sophie in ’t Veld heeft zich ingezet om een grondrechtentoets aan de begroting te verbinden en is blij met deze eerste aanzet richting een echte Europese grondrechten-APK die zij bepleit:

“Er is behoefte aan handhaving van Europese grondrechten, die losstaat van politieke spelletjes. De politieke kleur van een regering mag niet bepalen waar een land mee wegkomt of niet.”

In oktober j.l. hield in ’t Veld de Hongaarse premier Orban voor dat zij het niet kan uitleggen aan Nederlandse kiezers dat Hongarije wel subsidies ontvangt, maar niet de Europese verdragen naleeft.

Steun voor NGO’s

Naast de grondrechtentoets is ingestemd met een nieuw fonds van 1,8 miljard euro, specifiek bedoeld om ngo's te steunen die opkomen voor democratie, rechtsstaat en vrijheid van meningsuiting, maar onder grote druk van overheden staan. De druk op NGO’s van autoritaire machthebbers in diverse EU-lidstaten is toegenomen. Tegenover voorwaarden aan EU-subsidies voor grondrechtenschenders komt extra steun voor het maatschappelijke middenveld te staan dat deze grondrechten bestendigt.