Verzoek om de brief van de staatssecretaris van SZW over de rapporten taaleis en tegenprestatie CBS 2018 d.d. 16 januari 2019 te agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet op 23 januari 2019, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 augustus 2019
kalender
Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 januari 2019 10:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer†i Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)†i

Van: Commissie SZW

Verzonden: donderdag 17 januari 2019 10:41

Aan: GC-Commissie-SZW

Onderwerp: E-mailprocedure: verzoek van het lid Renkema (GroenLinks) om de rapporten taaleis en tegenprestatie CBS 2018 te agenderen voor het AO Participatiewet d.d. 23 januari 2019: uw reactie uiterlijk vrijdag 18 januari om 10.00 uur

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Renkema (GroenLinks) om de gisteren ontvangen brief Rapporten taaleis en tegenprestatie CBS 2018 te agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet op 23 januari 2019. Gezien de korte termijn wordt dit verzoek per e-mailprocedure aan u voorgelegd.

Graag verneem ik uiterlijk vrijdag 18 januari om 10.00 uur of u met dit verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*

*Toelichting

De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:

 • 4. 
  Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.

Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Met vriendelijke groet,

Sarah Kraaijenoord

Adjunct-griffier commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Griffie Commissie Sociaal & Ruimtelijk

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Van: Hellevoort, M.

Verzonden: donderdag 17 januari 2019 10:33

Aan: Commissie SZW

CC: Renkema, W.

Onderwerp: verzoek lid Renkema om brief taaleis en tegenprestatie te agenderen voor het AO Participatiewet

Beste griffie,

Het lid Renkema wil de gisteren binnengekomen brief van de staatssecretaris over de taaleis en de tegenprestatie graag agenderen voor het AO Participatiewet van 23 januari aanstaande.

Zouden jullie dit verzoek, gezien de urgentie, middels een e-mailprocedure willen voorleggen aan de commissie?

Met vriendelijke groet,

Meike Hellevoort

Beleidsmedewerker Sociale Zaken & Werkgelegenheid

GROENLINKS Tweede Kamerfractie

 • Verzoek om de brief van de staatssecretaris van SZW over de rapporten taaleis en tegenprestatie CBS 2018 d.d. 16 januari 2019 te agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet op 23 januari 2019

  Te behandelen:

  2019Z00633 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 17 januari 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede KamerlidVerzoek om de brief van de staatssecretaris van SZW over de rapporten taaleis en tegenprestatie CBS 2018 d.d. 16 januari 2019 te agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet op 23 januari 2019

  Besluit: Op de e-mailprocedure van het lid Renkema (GroenLinks) hebben de volgende fracties gereageerd: VVD, PVV, CDA, D66, SP, PvdA en 50PLUS. Deze fracties steunen het verzoek om de brief Rapporten taaleis en tegenprestatie CBS 2018 te agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet op 23 januari 2019. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.Dit betekent dat het verzoek wordt gehonoreerd. De brief wordt aan het algemeen overleg toegevoegd.

  2019D01421 Verzoek om de brief van de staatssecretaris van SZW over de rapporten taaleis en tegenprestatie CBS 2018 d.d. 16 januari 2019 te agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet op 23 januari 2019

Bijlagen


1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie†i voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid†i over hun beleid.

3.

Meer over...