35117 - Wijzigingswet financiŽle markten 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 19 juni 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15†januari†2019 ingediend door de minister van FinanciŽn, Hoekstra†i.

 

Dit voorstel bevat veranderingen in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op het accountantsberoep. Onder andere gaat het om: - het mogelijk maken van informatieverstrekking door het Bureau financieel toezicht aan de Autoriteit FinanciŽle Markten voor het toezicht op accountants; - het verdwijnen van voorafgaand toezicht door de minister op de voorschriften voor accountantscontroles; - het overdragen van de bevoegdheden van de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA) aan de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA); - aanpassingen aan bepalingen in de Europese richtlijn solvabiliteit II; - technische verbeteringen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiŽle markten (Wijzigingswet financiŽle markten 2019)

 

2.

Documenten

(13 stuks)

2 15†januari†2019, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST351171
Koninklijke boodschap
 
2 15†januari†2019, voorstel van wet, nr. 2     KST351172
Voorstel van wet
 
2 15†januari†2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST351173
Memorie van toelichting
 

3.

Internetconsultatie

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.