Belangrijkste thema's en media‑evenementen 7‑20 januari 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 12 november 2019
kalender
Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 4 januari 2019.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad van de EU de komende 2 weken zal bespreken.

Raad Algemene Zaken, 8 januari 2019

Het voorzitterschap zal zijn prioriteiten en plannen uiteenzetten voor het werk rond het volgende meerjarig financieel kader. De ministers zullen ook van gedachten wisselen over een gecoördineerde respons op desinformatie.

Download als PDF