Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA), Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 30 mei 2020
kalender

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 maart 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Suze Groenewegzaal i Toon locatie
zaal Suze Groenewegzaal i
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) i

Herziene convocatie i.v.m. toegevoegde agendapunten

 • Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 7 maart 2019

 • 34683 i Bekrachtiging voorstel van wet van de leden van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

  Te behandelen:

  34683 i-16 i Brief regering d.d. 11 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBekrachtiging van het voorstel van wet van de leden van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  34683 i-16 i Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

 • Kabinetsreactie ROB-advies 'Voor de publieke zaak'

  Te behandelen:

  35000-VII i-88 i Brief regering d.d. 11 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesKabinetsreactie ROB-advies 'Voor de publieke zaak'

  Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (in te plannen nadat het door de minister van BZK voorgenomen nader onderzoek/advies zal zijn ontvangen).

  35000-VII i-88 i Kabinetsreactie ROB-advies 'Voor de publieke zaak'

 • Kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen

  Te behandelen:

  32752 i-54 i Brief regering d.d. 25 januari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesKabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Financiering politieke partijen dd. 4 april 2019.

  32752 i-54 i Kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen

  Bijlage

  Conclusies, uitgangspunten en maatregelen in kabinetsreactie evaluatie Wfpp

 • Voortgang kabinetsaanpak van discriminatie

  Te behandelen:

  30950 i-161 i Brief regering d.d. 12 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang kabinetsaanpak van discriminatie

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Discriminatie d.d. 14 februari 2019.

  30950 i-161 i Voortgang kabinetsaanpak van discriminatie

  30950 i-162 i Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2019, over Discriminatie

 • Vernieuwd voorstel van de leden Asscher (PvdA) en Özütok (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over de datasamenleving en democratie (eerder ingediend door het lid Kuiken (PvdA)

  Te behandelen:

  2018Z24225 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 19 december 2018 - L.F. Asscher, Tweede KamerlidVernieuwd voorstel van de leden Asscher (PvdA) en Özütok (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over de datasamenleving en democratie (eerder ingediend door het lid Kuiken (PvdA)

  Besluit: De commissie zal via e-mail voorstellen voor sprekers bij de leden inventariseren.

  2018D60662 Voorstel van het lid Kuiken (PvdA) om een rondetafelgesprek te organiseren over de datasamenleving en de democratie

 • Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 7 “Arbeidszaken overheid” van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 30985 i-29 i)

  Te behandelen:

  30985 i-32 i Brief regering d.d. 14 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 7 “Arbeidszaken overheid” van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Functioneren Rijksdienst

  30985 i-32 i Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsdoorlichting van artikel 7 “Arbeidszaken overheid” van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

  Te behandelen:

  35144 i Initiatiefwetgeving d.d. 15 februari 2019 - G. Wilders, Tweede KamerlidVoorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

  Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemers zijn ontvangen.

  35144 i-i Geleidende brief

  35144 i-i Voorstel van wet

  35144 i-i Memorie van toelichting

 • Voortgang Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  33258 i-39 i Brief regering d.d. 15 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang Huis voor klokkenluiders

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van het lid Van Raak om achtereenvolgens: - een besloten gesprek te voeren met de Voorzitter van het Huis; - een besloten gesprek te voeren met de heer Ruys over zijn rapport inzake het functioneren van het Huis; - een openbaar algemeen overleg te voeren met de minister van BZK. (zie ook agendapunt 36)

  33258 i-39 i Voortgang Huis voor klokkenluiders

 • Reactie op de motie van het lid Van Nispen over openheid over het uurtarief van advocaten voor ambtenaren (Kamerstuk 34950-VI i-12 i)

  Te behandelen:

  35000-VII i-90 i Brief regering d.d. 15 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op de motie van het lid Van Nispen over openheid over het uurtarief van advocaten voor ambtenaren

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35000-VII i-90 i Reactie op de motie van het lid Van Nispen over openheid over het uurtarief van advocaten voor ambtenaren

 • Reactie op de motie van de leden Asscher en Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook (Kamerstuk 35078 i-21 i)

  Te behandelen:

  35078 i-26 i Brief regering d.d. 19 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op de motie van de leden Asscher en Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg over desinformatie en digitale inmenging d.d. 20 februari 2019.

  35078 i-26 i Reactie op de motie van de leden Asscher en Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook

 • Procedure tot herziening van de Grondwet

  Te behandelen:

  31570 i-35 i Brief regering d.d. 21 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesProcedure tot herziening van de Grondwet

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over de herzieningsprocedure van de Grondwet en over onderdelen van het Kiesrecht.

  31570 i-35 i Procedure tot herziening van de Grondwet

 • Invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  31142 i-88 i Brief regering d.d. 22 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesInvloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over de herzieningsprocedure van de Grondwet en over onderdelen van het Kiesrecht.

  31142 i-88 i Invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer

 • Monitor Open Standaarden 2018

  Te behandelen:

  26643 i-595 i Brief regering d.d. 25 februari 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesMonitor Open Standaarden 2018

  Besluit: Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Digitale overheid.

  26643 i-595 i Monitor Open Standaarden 2018

  Bijlage

  Monitor Open standaarden: rapportage 2018

 • Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO)

  Te behandelen:

  33136 i-22 i Brief regering d.d. 25 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  33136 i-22 i Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO)

  Bijlage

  Advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO)

 • Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

  Te behandelen:

  35000-VII i-92 i Brief regering d.d. 26 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAangegane verplichtingen op artikelniveau in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

  Besluit: Te zijner tijd betrekken bij de behandeling van de Slotwet 2018.

  35000-VII i-92 i Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

 • Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van Staten Generaal (IIA) en Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

  Te behandelen:

  35000-IIA i-i Brief regering d.d. 26 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van Staten Generaal (IIA) en Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

  Besluit: Te zijner tijd betrekken bij de behandeling van de Slotwet 2018.

  35000-IIA i-i Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van Staten Generaal (IIA) en Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

 • Tweede rapportage Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  34293 i-50 i Brief regering d.d. 27 februari 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesTweede rapportage Renovatie Binnenhof (herdruk)

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof d.d. 7 maart 2019.

  34293 i-50 i Tweede rapportage Renovatie Binnenhof (herdruk)

 • Uitvoering motie van de leden Nijboer en Ronnes over risico's voor een vergunningenstelsel voor verhuurders wegnemen (Kamerstuk 27926 i-303 i)

  Te behandelen:

  27926 i-308 i Brief regering d.d. 12 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitvoering motie van de leden Nijboer en Ronnes over risico's voor een vergunningenstelsel voor verhuurders wegnemen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de woningmarkt d.d. 6 maart 2019.

  27926 i-308 i Uitvoering motie van de leden Nijboer en Ronnes over risico's voor een vergunningenstelsel voor verhuurders wegnemen

 • Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 december 2018, over het bericht dat er nog nooit zoveel huurwoningen zijn verkocht

  Te behandelen:

  32847 i-469 i Brief regering d.d. 12 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 december 2018, over het bericht dat er nog nooit zoveel huurwoningen zijn verkocht

  Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers, aangevraagd door het lid Beckerman (SP).

  32847 i-469 i Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 december 2018, over het bericht dat er nog nooit zoveel huurwoningen zijn verkocht

 • Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren

  Te behandelen:

  28325 i-187 i Brief regering d.d. 14 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren d.d. 20 februari 2019.

  28325 i-187 i Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren

 • Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

  Te behandelen:

  35022 i Wetgeving d.d. 13 september 2018 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

  2018D44242 35022 i Nader rapport inzake wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

  2018D44243 35022 i Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

  2019D07547 35022 i, bijgewerkt t/m nr. 6 (NvW d.d. 20 februari 2019)

  35022 i-i Koninklijke boodschap

  35022 i-i Voorstel van wet

  35022 i-i Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)

  Advies VNG

  35022 i-i Verslag

  35022 i-i Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35022 i-i Nota van wijziging

  35022 i-i Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 19 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35022 i-i Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35022 i-i Nota van wijziging d.d. 19 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35022 i-i Nota van wijziging

 • Afschrift brief aan het PBL over doorrekening financieringsfonds verduurzaming huishoudens

  Te behandelen:

  32813 i-287 i Brief regering d.d. 21 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAfschrift brief aan het PBL over doorrekening financieringsfonds verduurzaming huishoudens

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32813 i-287 i Afschrift brief aan het PBL over doorrekening financieringsfonds verduurzaming huishoudens

  Bijlage

  Afschrift brief aan het PBL

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche)

  Te behandelen:

  32127 i-233 i Brief regering d.d. 22 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesOntwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche)

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 maart 2019 te 14.00 uur. De brief van de minister (Experiment energieprestatiecoëfficiënt (EPC) Amsterdam d.d. 6 maart 2019 TK 30196 i-620 i) wordt betrokken bij het schriftelijk overleg.

  De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. De voorhangprocedure eindigt op 22 maart 2019.

  32127 i-233 i Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche)

  Bijlage

  Kaart Waalwijk

  Kaart Amsterdam

  Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet negentiende tranche

 • Stafnotitie t.b.v. het rondetafelgesprek mislukte ICT-projecten bij de overheid

 • [EU-Signalering]- BIZA - Signalering AO Desinformatie/Digitale inmenging

 • Evaluatierapport GRECO vijfde evaluatieronde

  Te behandelen:

  35000-VII i-91 i Brief regering d.d. 22 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesEvaluatierapport GRECO vijfde evaluatieronde

  Besluit: Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur.

  De opmerkingen/aanbevelingen die betrekking hebben op de Tweede Kamer kunnen aan de orde komen bij de behandeling van de Raming voor 2020.

  35000-VII i-91 i Evaluatierapport GRECO vijfde evaluatieronde

  Bijlage

  Evaluatierapport GRECO vijfde evaluatieronde

  Evaluatierapport GRECO

 • Stafnotitie Vrouwen in het Openbaar Bestuur

 • Stafnotitie behandeling rapport Staatscommissie parlementair stelsel

 • Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurvergadering van 14 februari jl. onder agendapunt 25 doen de leden Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) het volgende voorstel voor de behandeling van de evaluatie woningwet en het huurakkoord: 1.Technische briefing, 2. AO specifiek over de beleidsbrief (huuraangelegenheden)

  Te behandelen:

  2019Z04148 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 5 maart 2019 - H.A.G. Ronnes, Tweede KamerlidNaar aanleiding van de besluitvorming in de procedurvergadering van 14 februari jl. onder agendapunt 25 doen de leden Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) het volgende voorstel voor de behandeling van de evaluatie woningwet en het huurakkoord: 1.Technische briefing, 2. AO specifiek over de beleidsbrief (huuraangelegenheden)

  Besluit: De commissie heeft besloten om een technische briefing in te plannen over de behandeling van de evaluatie Woningwet en het Huurakkoord.

  Besluit: De commissie heeft besloten om een feitelijke vragenronde in te plannen over dit onderwerp.

  Besluit: De commissie heeft besloten om een algemeen overleg over dit onderwerp in te plannen. De convocatie van deze activiteit ontvangt u zo spoedig mogelijk

  2019D08772 Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurvergadering van 14 februari jl. onder agendapunt 25 doen de leden Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) een voorstel voor de behandeling van de evaluatie woningwet en het huurakkoord

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...