Een bruisend genre. Congres over de politieke biografie

Met dank overgenomen van Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen i, gepubliceerd op vrijdag 14 december 2018, 8:42.

Op maandag 10 december vond in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen i (KNAW) een landelijk congres plaats over de politieke biografie. Directe aanleiding was de publicatie van Thorbecke wil het van Remieg Aerts.

Ook het CPG, partner van het Montesquieu Instituut, was aanwezig op het congres. Anne Bos i sprak in de middagsessie, gewijd aan vernieuwingen in het genre, over haar proefschrift Verloren vertrouwen. Hoewel het boek geen klassieke biografie is, laat het onderzoek zien dat de biografische methode wel degelijk gebruikt kan worden om breder onderzoek naar politieke geschiedenis vorm te geven.

In de sessie over premiersbiografieën kwamen zowel Jonne Harmsma als Johan van Merriënboer aan het woord over hun biografieën van respectievelijk Jelle Zijlstra i en Sicco Mansholt i, Piet de Jong i en Dries van Agt i. Kan in Nederland gesproken worden over een apart genre waarin het leven en werk van de opeenvolgende minister-presidenten in beeld wordt gebracht? Het leverde een levendige discussie op met zowel het publiek als de andere twee sprekers, Jeroen Koch, biograaf van onder meer Abraham Kuyper i, en Paul van der Steen, die KVP-premier Jo Cals i biografeerde.

Aangezien ook de andere sessies een groot succes waren, net als de lezingen van Remieg Aerts, Henk te Velde en Margit van der Steen in het ochtendprogramma, werd in de afsluitende discussie druk gesproken over een vervolgcongres. De (politieke) biografie blijkt opnieuw een springlevend en bruisend genre te zijn. Daar ligt niet alleen de publieke belangstelling voor deze vorm van geschiedschrijving aan ten grondslag, maar juist ook de unieke bijdrage die de biografie kan leveren aan het begrijpen en duiden van politieke geschiedenis.