Wet op de parlementaire enquête aangepast na evaluatie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 2 juli 2020
kalender

Wet op de parlementaire enquête aangepast na evaluatie

dinsdag 11 december 2018, 14:25

DEN HAAG (PDC i) - Net als de Tweede Kamer is de Eerste Kamer unaniem akkoord gegaan met een wijziging van de Wet op de parlementaire enquête i (WPE). Het voorstel daartoe werd in 2017 ingediend door zes Tweede Kamerleden, met Ronald van Raak i als eerste ondertekenaar. Zij deden dit nadat een Kamercommissie i aanbevelingen had gedaan.

Door de wijziging moet de werking van de wet verbeteren. Er komen bijvoorbeeld nieuwe bepalingen over archivering en over het verstrekken van informatie aan een enquêtecommissie. De vertrouwelijkheid van het voorgesprek wordt uitgebreid tot genodigden van de commissie.

Verder bevat de wet nu een bepaling waarin wordt vereist dat personen die informatie niet willen verstrekken op grond van één van de verschoningsgronden in de WPE, dit deugdelijk moeten motiveren.

bron: www.eerstekamer.nl