35105 - Initiatiefvoorstel schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein uit de aanbestedingswet - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 22 september 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 december 2018 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Ellemeet (GL) i en Van der Staaij (SGP) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Aanbestedingswet 2012 te wijzigen in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein, zodat gemeenten zelf kunnen beslissen over de inkoop van zorg.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein

 

2.

Documenten

(5 stuks)

2 5 december 2018, geleidende brief, nr. 1     KST351051
Geleidende brief
 
2 5 december 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST351052
Voorstel van wet
 
2 5 december 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST351053
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.